wtorek, 16.08.2022 - tydzień (N)ieparzysty
logoPolSl100 logoRE100 logoKESU

Katedra Elektroenergetyki
i Sterowania Układów

Na najbliższym zebraniu…

Program i terminy kolejnych spotkań w ramach zebrań naukowych Katedry Elektroenergetyki i Sterowania Układów zostaną ogłoszone w późniejszym terminie.

--- Zobacz wszystkie terminy - Zapraszamy! ---

Pod koniec listopada 2009 roku został uruchomiony na terenie Instytutu Elektroenergetyki i Sterowania Układów dostęp do sieci bezprzewodowej w oparciu o projekt „eduroam”. Zgodnie z założeniami tego projektu dostęp do sieci mają pracownicy i studenci Politechniki Śląskiej posiadający konta w domenie polsl.pl i jej subdomenach oraz goście z Polski i z zagranicy z instytucji będących członkami projektu „eduroam”.

Obecnie zasięg systemu obejmuje większość pomieszczeń i korytarzy budynku „A” Wydziału Elektrycznego. Punkty dostępowe pracują w połączeniu z centralnym kontrolerem, a za ich pracę odpowiada Centrum Komputerowe. W przypadku kłopotów z konfiguracją połączenia można skorzystać z instrukcji udostępnianych przez Centrum Komputerowe. Instrukcje te zawierają szczegółową konfigurację dla większości używanych systemów operacyjnych (Windows, Mac OS i Linux) oraz dla urządzeń mobilnych. Ze względu na zakończenie wparcia systemu Windows XP przez jego producenta i braku obsługi przez ten system najnowszych sposobów szyfrowania – połączenie z siecią eduroam z wykorzystaniem tego systemu nie jest i nie będzie możliwe.

Z archiwum: Usługa "eduroam" w IESU.

Publikacje