środa, 08.04.2020 - tydzień (N)ieparzysty
logoPolSl100 logoRE100 logoKESU

Katedra Elektroenergetyki
i Sterowania Układów

IESU - Konferencje i seminaria

Stabilizacja bezpieczeństwa energetycznego Polski w okresie 2008-2020 (z uwzględnieniem perspektywy 2050) za pomocą mechanizmów rynkowych (ekonomiki) i innowacyjnych technologii - różne scenariusze rozwojowe energetyki

Warszawa-Serock 16-17 czerwca 2008
prof. dr hab. inż. Jan Popczyk - Przewodniczący Konferencji
Pozostali współorganizatorzy konferencji:
Komitet Problemów Energetyki PAN
PSE-Operator
Energa S.A.
Elektrownie Szczytowo Pompowe S.A.
Zespół Elektrowni Wodnych Niedzica S.A.