środa, 08.04.2020 - tydzień (N)ieparzysty
logoPolSl100 logoRE100 logoKESU

Katedra Elektroenergetyki
i Sterowania Układów

IESU - Konferencje i seminaria

IX Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna
"Napowietrzna Izolacja Wysokonapięciowa w Elektroenergetyce NIWE'2009"

Szklarska Poręba - 30 września - 2 października 2009
prof dr. hab. inż. Zbigniew Gacek - Komitet Naukowy
Pozostali współorganizatorzy konferencji:
Politechnika Wrocławska, Wrocław (główny organizator)
Instytut Energetyki, Warszawa
Sponsorzy:
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Vattenfall Poland sp. z o.o.