środa, 08.04.2020 - tydzień (N)ieparzysty
logoPolSl100 logoRE100 logoKESU

Katedra Elektroenergetyki
i Sterowania Układów

IESU - Konferencje i seminaria

VIII Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna
"Napowietrzna Izolacja Wysokonapięciowa w Elektroenergetyce NIWE'2007"

Szklarska Poręba - Piechowice 12-15 czerwca 2007
prof. dr hab. inż. Zbigniew Gacek - Komitet Naukowy
Pozostali współorganizatorzy konferencji:
Politechnika Wrocławska, Wrocław
Instytut Energetyki, Warszawa

Sympozjum w 60-lecie rozpoczęcia działalności prof. Tadeusza Stępniewskiego na Wydziale Elektrycznym Politechniki Śląskiej "Wybrane problemy techniki Wysokich Napięć"

Gliwice 25 maja 2007
prof. dr hab. inż. Zbigniew Gacek - Przewodniczący Komitetu Programowo-organizacyjnego
dr inż. Bernard Witek - Komitet Programowo-organizacyjny
dr inż. Tomasz Rusek - Komitet Programowo-organizacyjny
Pozostali współorganizatorzy konferencji:
SEP Oddział Gliwice

Sympozjum Naukowo-Techniczne
"Zabezpieczenia Elektroenergetyczne w Zakładach Górniczych"

Gliwice 3 kwietnia 2007
prof. dr hab. inż. Wilibald Winkler - Przewodniczący Komitetu Naukowo-programowego
prof. dr hab. inż. Zbigniew Gacek - Komitet Naukowo-programowy
dr. hab. inż. Paweł Sowa, Prof. Pol. Śl. - Komitet Naukowo-programowy
dr. inż. Bernard Witek - Zastępca Przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego
Pozostali współoganizatorzy konferencji:
SEP Oddział Gliwice

Konferencja Naukowa Euro-Sine 2006
"Sieci i Instalacje Elektryczne w Aspekcie Prawodawstwa Unii Europejskiej"

Ustroń 12-13 października 2006
prof. dr hab. inż. Zbigniew Gacek - Komitet Programowo-organizacyjny
Pozostali współorganizatorzy konferencji:
SEP Oddział Gliwice
Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna
"Aktualne Problemy w Elektroenergetyce APE Południe"

Wisła 1-2 czerwca 2006
prof. dr hab. inż. Jan Popczyk - Przewodniczący Rady Programowej
prof. dr hab. inż. Zbigniew Gacek - Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego
Pozostali współorganizatorzy konferencji:
EPC S.A.
Partner na Rynku Energii Sp. z o.o.