wtorek, 16.08.2022 - tydzień (N)ieparzysty
logoPolSl100 logoRE100 logoKESU

Katedra Elektroenergetyki
i Sterowania Układów

KESU - Publikacje pracowników

Publikacje pracowników IESU

Duda D., Gacek Z.: Przepięcia w sieciach elektroenergetycznych i ochrona przed przepięciami. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2015.

Publikacje pracowników IESU

Witek B.: Projektowanie elektroenergetycznych układów przesyłowych. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, wydanie trzecie, Gliwice 2013.

Publikacje pracowników IESU

Halinka A.: Techniki zabezpieczeń elektroenergetycznych. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2013.

Publikacje pracowników IESU

Kocot H.: Analiza i synteza rozwoju systemu elektroenergetycznego z wykorzystaniem kosztów krańcowych. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2012.

Publikacje pracowników IESU

Wysocki Z.: Urządzenia cyfrowej automatyki zabezpieczeniowej i lokalizacji zwarć w liniach napowietrznych najwyższych napięć oraz ich praktyczne zastosowanie. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2012.

Publikacje pracowników IESU

Żmuda K.: Elektroenergetyczne układy przesyłowe i rozdzielcze. Wybrane zagadnienia z przykładami. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2012.

Publikacje pracowników IESU

Halinka A., Szewczyk M.: Chapter 7. Distance Protection in the Powers Systems Lines with Connected Wind Farms. FROM TURBINE TO WIND FARMS. Edited by Gesche Krause. InTech 2011, Printed in India.

Publikacje pracowników IESU

Witek B.: Projektowanie elektroenergetycznych układów przesyłowych. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, wydanie drugie, Gliwice 2011.

Publikacje pracowników IESU

Sowa P.: Dynamiczne układy zastępcze w analizie elektromagnetycznych stanów przejściowych. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2011.

Publikacje pracowników IESU

Przygrodzki M.: Modelowanie rozwoju sieci elektroenergetycznej współpracującej ze źródłami rozproszonymi. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2011.

Publikacje pracowników IESU

Korab R.: Optymalizacja operatorstwa przesyłowego w krajowym systemie elektroenergetycznym. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2011.

Publikacje pracowników IESU

Goc W., Kiełboń M., Przygrodzki A.: Elementy audytu oświetlenia. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2010.

Publikacje pracowników IESU

Witek B.: Projektowanie elektroenergetycznych układów przesyłowych. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2010.

Publikacje pracowników IESU

Praca zbiorowa: Problemy rozległych awarii sieci elektroenergetycznych. Wydawnictwo "Nowa Energia", Racibórz 2010.

Publikacje pracowników IESU

Popczyk J., Żmuda K., Kocot H., Korab R., Siwy E.: Bezpieczeństwo elektroenergetyczne w społeczeństwie postprzemysłowym na przykładzie Polski. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2009.

Publikacje pracowników IESU

Praca zbiorowa: Straty energii elektrycznej w sieciach dystrybucyjnych. PTPiREE, 2009.

Publikacje pracowników IESU

Gacek Z., Szadkowski M.: Wysokonapięciowa Technika Izolacyjna w Przykładach Obliczeniowych. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2008.

Publikacje pracowników IESU

Schau H., Halinka A., Winkler W.: Elektrische schutz-einrichtungen in Industrie-netzen und -anlangen. Hüthing & Pflaum Verlag GmbH & Co. Fachliteratur KG, München/Heidelberg 2008.

Publikacje pracowników IESU

Praca zbiorowa: Publikacje pracowników Instytutu Elektroenergetyki i Sterowania Układów. ZN Politechniki Śląskiej, seria Elektryka z.201, Gliwice 2007.

Publikacje pracowników IESU

Gacek Z.: Wysokonapięciowa Technika Izolacyjna. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2006.

Publikacje pracowników IESU

Janiczek R., Przygrodzki M.: Rozproszone źródła energii w systemie elektroenergetycznym. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2006.

Publikacje pracowników IESU

Praca zbiorowa pod redakcją Wilibalda Winklera: Elektroenergetyczna automatyka zabezpieczeniowa w przykładach i zadaniach - Tom 1. Zakłócenia w pracy systemu elektroenergetycznego i jego elementów. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej,  Gliwice  2006.

Publikacje pracowników IESU

Baron B., Gacek Z.: Medium and high voltage overhead power lines with covered conductors as sources of the electromagnetic field. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2005.

Publikacje pracowników IESU

Praca zbiorowa: 60 lat Wydziału Elektrycznego Politechniki Śląskiej w Gliwicach 1945-2005. ZN Politechniki Śląskiej, seria Elektryka z.189, Gliwice 2004.