wtorek, 16.08.2022 - tydzień (N)ieparzysty
logoPolSl100 logoRE100 logoKESU

Katedra Elektroenergetyki
i Sterowania Układów

IESU - Laboratoryjna baza dydaktyczna

Laboratorium Techniki Wielkich Prądów, s.15

Laboratorium Techniki Wielkich Prądów znajduje się w sali 15, w budynku A Wydziału Elektrycznego. Laboratorium to wykorzystywane jest zarówno do celów dydaktycznych jak i do prac naukowo badawczych. Laboratorium Techniki Wielkich Prądów wyposażone jest m.in. w transformatory wielko­prądowe o prądzie ciągłym do 5,4 kA wraz z dedykowanymi im układami zasilania oraz regulacji, wymuszalniki (zadajniki) prądowe, zespoły prostownicze 0,4 kA. W ostatnich latach laboratorium wyposażono w profesjonalny system termowizyjny (kamera ThermaCAM SC640 Flir wraz z pakietem oprogramowania ThermaCAM Researcher).

Zobacz więcej…

Laboratorium "Model węzła elektroenergetycznego", s.17

Laboratorium powstało w latach 60-tych z inicjatywy prof. Lucjana Nehrebeckiego. Jest to unikalna w skali krajowej (i nie tylko) instalacja będąca wierną kopią części elektrycznej elektrowni. Laboratorium zostało wykonane w konwencji i z wyposażeniem przyjętym w Elektrowni Łaziska.

W ostatnich latach dokonano istotnego rozszerzenia zakresu laboratorium poprzez wykonanie komputerowego systemu wspomagania dyspozytorów elektroenergetycznych w elektrowniach.

Zobacz więcej…

Laboratorium Cyfrowej Automatyki Zabezpieczeniowej, s.19

Powszechne wprowadzenie w elementach i układach automatyki elektroenergetycznej techniki cyfrowej spowodowało konieczność zmodyfikowania programu zajęć dla studentów specjalności elektroenergetyka. Dlatego w 1998 roku pod kierownictwem prof. dr hab. inż. Wilibalda Winklera utworzono trzyosobowy zespół, którego zadaniem było opracowanie programu nowych przedmiotów. Podstawowym problemem było zapewnienie właściwej bazy laboratoryjnej umożliwiającej zaznajomienie studentów z nowoczesnymi technikami cyfrowego przetwarzania sygnału i metodami badania zabezpieczeń cyfrowych. Posiadana w Zakładzie Automatyki i Informatyki w Elektroenergetyce baza laboratoryjna umożliwiała głównie badanie układów w wykonaniu elektromechanicznym czy też statycznym (elektronicznym). Zdecydowano się więc na budowę od podstaw nowego laboratorium, przeznaczonego głównie do badania układów automatyki elektroenergetycznej w wykonaniu cyfrowym i mikroprocesorowym.

Zobacz więcej…

Laboratorium Komputerowe, s.636

Laboratorium komputerowe wyposażone jest w 10 wysokiej klasy komputerów z monitorami LCD, pracujących pod kontrolą systemu Windows XP Professional. Na komputerach zainstalowane jest oprogramowanie Matlab w wersji Classroom na 10 stanowisk. Wszystkie komputery pracują w sieci z możliwością dostępu do internetu. W ramach zajęć studenci mogą poznać podstawowe zasady programowania w języku Matlab. Można też przeanalizować działanie wielu urządzeń i układów automatyki systemowej i zabezpieczeniowej, dla których zostały - głównie w ramach prac inżynierskich i magisterskich - opracowane programowe symulatory. Istnieje też znaczna baza symulatorów dostarczonych przez producentów urządzeń elektroenergetycznych. Dodatkowe dwa stanowiska komputerowe służą do sterowania tablicą synoptyczną oraz dokonują obliczeń matematycznych dla programowego symulatora pracy bloku 200 MW.

Zobacz więcej…

Laboratorium Sieci Elektroenergetycznych, s.637

Przykładowe ćwiczenia realizowane w laboratorium:

wyznaczanie obciążalności prądowej przewodów gołych oraz kabli elektroener­getycz­nych, pracujących w powietrzu, badanie przepięć dorywczych i łączeniowych w liniach napowietrznych i kablowych, badanie linii długich oraz kompensacja poprzeczna i podłużna w liniach długich, analiza odchyleń napięcia na modelu sieci elektroenergetycznej, badanie niesymetrii prądów i napięć w sieci trój- i czteroprzewodowej.

Zobacz więcej…

Pracownia Urządzeń i Algorytmów EAZ, s.810a

Pracownia powstała w wyniku wieloletniej współpracy pracowników Instytutu z producentami urządzeń automatyki elektroenergetycznej w zakresie zastosowania technik komputerowych w automatyce zabezpieczeniowej. Główne elementy wyposażenia pracowni są efektem prac zleconych i projektów celowych w dziedzinie konstrukcji urządzeń EAZ oraz metod i przyrządów dla badania urządzeń EAZ.

Zobacz więcej…

Laboratorium Techniki Wysokich Napięć, s.803,809

Laboratorium Techniki Wysokich Napięć (TWN) powstało w latach 50 – tych XX wieku. Inicjatorem jego powstania był prof. Tadeusz Stępniewski. Laboratorium znajduje się w salach: 803, 809 i 15e, w budynku A Wydziału Elektrycznego. Obecna jego lokalizacja nie zmieniła się od końca lat 60 – tych. W chwili obecnej źródła wysokiego napięcia jakimi dysponuje laboratorium to dwa generatory udarów napięciowych o wartościach maksymalnych napięcia 240 i 300 kV oraz transformatory probiercze TP 60 oraz TP 110.

Zobacz więcej…