wtorek, 16.08.2022 - tydzień (N)ieparzysty
logoPolSl100 logoRE100 logoKESU

Katedra Elektroenergetyki
i Sterowania Układów

IESU - Studia podyplomowe

Instytut Elektroenergetyki i Sterowania Układów prowadzi studia podyplomowe z elektroenergetyki:

  1. Studia "Rynek energii. Audyt energetyczny. Energetyka rozproszona i e-infrastruktura w gminach.", skierowane do słuchaczy, pracowników zatrudnionych w sektorach: elektroenergetycznym, ciepłowniczym i gazowniczym oraz przedstawicieli samorządów lokalnych odpowiedzialnych za opracowanie założeń do planów zaopatrzenia gmin w ciepło, energię elektryczną i gaz,
  2. Studia "Innowacyjne technologie w energetyce", przeznaczone dla osób z wyższym wykształceniem technicznym o kierunku elektrycznym, elektronicznym lub pokrewnym, chcących rozszerzyć wiedzę z obszaru związanego z zastosowaniem nowoczesnych technologii w szeroko rozumianej elektroenergetyce.

Innowacyjne technologie w energetyce

W 2006 roku Instytut poszerzył ofertę studiów podyplomowych. Przygotowano i uruchomiono nowe studium nt. "Innowacyjne technologie w energetyce", którego kierownikiem programowym został prof. dr hab. inż. Paweł Sowa. Pierwsza edycja tego studium odbyła się od marca do grudnia 2006 r. W ramach studium jego słuchacze mogli się zapoznać z zastosowaniem w energetyce współczesnych osiągnięć techniki. W 2007 odbyła się kolejna edycja studium. W sumie dotychczasowe dwie edycje ukończyło łącznie 37 osób.

Zobacz więcej…

Rynek energii. Audyt energetyczny. Energetyka rozproszona i e-infrastruktura w gminach

W latach 1997-2005 Instytut Elektroenergetyki i Sterowania Układów Politechniki Śląskiej prowadził cykl studiów podyplomowych nt. „Rynek energii elektrycznej” pod kierownictwem programowym prof. Jana Popczyka. Pierwsze studium nt. „Lokalne rynki energii elektrycznej w Polsce po 1 stycznia 1997”, które odbyło się w 1997 roku, cieszyło się dużym powodzeniem (ukończyły je 62 osoby) i dostarczyło jego uczestnikom dużo najbardziej aktualnej wiedzy. W drugim studium (1997/98) nt. „Rynek energii elektrycznej po wejściu w życie ustawy Prawo energetyczne” wzięło udział 71 osób. W trzecim studium (1998/99) nt. „Strategia przedsiębiorstw i wielkich odbiorców na rynku energii w okresie do 2005 roku” wzięło udział 49 osób. Czwarte studium (1999/2000) nt. „Konkurencja na rynku energii elektrycznej” ukończyło w maju 2000 r. 41 osób. Współorganizatorem piątego studium (2000/2001) nt. „Rynek energii elektrycznej, ciepła i gazu”, w którym wzięło udział 59 osób, był Instytut Techniki Cieplnej Politechniki Śląskiej. Od roku 2001 formuła studium uległa dalszemu rozszerzeniu o zagadnienia usług multimedialnych (ogólnie – usług dodanych). Szóste studium (2001/2002) ukończyło 51 osób, siódme studium (2002/2003) 25 osób, ósme studium (2003/2004) 63 osoby, dziewiąte studium (2004/2005) 27 osób, natomiast dziesiąte studium (2005/2006) 17 osób. Tematyka studium ciągle ewoluuje w kierunku najbardziej aktualnych problemów w elektroenergetyce, ciepłownictwie i gazownictwie, a także w kierunku usług infrastrukturalnych i e-usług w gminach, co pozwoliło osiągnąć zadowalający wynik, bowiem łącznie dziesięć edycji studium ukończyło 465 osób.

Zobacz więcej…