wtorek, 16.08.2022 - tydzień (N)ieparzysty
logoPolSl100 logoRE100 logoKESU

Katedra Elektroenergetyki
i Sterowania Układów

Zygmunt Dawid

dr inż. Zygmunt Dawid

1981 - 1991 asystent
1991 - 2001 adiunkt (†)

Zygmunt Dawid urodził się 6 lutego 1956 roku w Strzelcach Opolskich. Po ukończeniu Technikum Elektrycznego w Opolu rozpoczął studia na Wydziale Elektrycznym Politechniki Śląskiej w Gliwicach (1976-1981). Studia ukończył z wynikiem bardzo dobrym w 1981 roku uzyskując dyplom magistra inżyniera elektryka o specjalności elektroenergetyka.

W tym samym roku podjął pracę w Instytucie Elektroenergetyki i Sterowania Układów jako nauczyciel akademicki. W 1991 roku obronił pracę doktorską pt. "Wrażliwość analogowych członów mierzących zabezpieczeń odległościowych na odkształcenie sygnałów prądowych" i decyzją Rady Wydziału Elektrycznego otrzymał tytuł naukowy doktora nauk technicznych. W Jego obszarze zainteresowań i badań naukowych znajdowała się problematyka związana z elektroenergetyczną automatyką zabezpieczeniową, a w szczególności zagadnienia dotyczące mediów transmisyjnych (ze szczególnym uwzględnieniem łączy światłowodowych). Swoje doświadczenie w tej dziedzinie zdobył m.in. w ramach stażu zagranicznego w firmie ALCOA-FUJICURA w USA (1994).

Oprócz badań naukowych był głęboko zaangażowany w działalność dydaktyczną Instytutu. Prowadził wykłady, seminaria, ćwiczenia tablicowe i laboratoryjne oraz projekty z przedmiotów Jego zainteresowania naukowego na studiach dziennych i wieczorowych magisterskich i inżynierskich oraz na studiach podyplomowych. Wypromował 10 magistrów inżynierów i inżynierów elektryków. Corocznie - z własnej inicjatywy - prowadził akcję informacyjną w szkołach średnich związaną z naborem na studia. Był wzorowym dydaktykiem i zawsze służył młodszym pracownikom swoją wiedzą i doświadczeniem.

W swoim dorobku naukowym ma kilkanaście publikacji naukowych i skryptów oraz kilkadziesiąt niepublikowanych prac naukowo-badawczych. Był też autorem lub współautorem kilku referatów, które wygłosił na konferencjach naukowych krajowych i międzynarodowych.

Z zamiłowania zajmował się elektroniką i krótkofalarstwem. W lipcu 1997 roku w czasie wielkiej powodzi, kiedy została przerwana łączność przewodowa,  za pomocą swojego radia pomagał przekazywać informacje pomiędzy odciętymi od świata sztabami powodziowymi województwa opolskiego.

Za swoje osiągnięcia naukowo - dydaktyczne odznaczony został Brązowym Krzyżem Zasługi RP i Odznaką Zasłużonemu dla Politechniki Śląskiej. Dr inż. Zygmunt Dawid zmarł po ciężkiej operacji w wieku 45 lat 26 czerwca 2001 roku. Uroczystości pogrzebowe odbyły się 30 czerwca 2001 r. na cmentarzu w Strzelcach Opolskich.

Poza wyżej wymienionymi w pierwszej dekadzie funkcjonowania Instytutu Elektroenergetyki i Sterowania Układów (lata 1971 - 1981) pracowali z nami:

Krzysztof Borkiewicz, Stanisław Cąpała, Krzysztof Ciepliński, Jolanta Dąbrowska, Stanisław Durys, Jerzy Grach, Maria Janiczek, Anna Kajura, Marek Karnowski, Bogusław Kochańczyk, Stanisława Kopciuch, Krystian Koszny, Jadwiga Kośmińska, Ryszard Książkiewicz, Jerzy Macełko, Jadwiga Michalska, Maria Maciulewicz, Bernard Maniera, Maciej Mirosławski, Henryk Mrowiec, Bibliana Muschioł, Krystyna Olejniczak, Wiktor Romejko, Grażyna Sikorska, Michał Skrzypczyk, Tomasz Stankiewicz, Jolanta Suwała, Irena Szymbor, Agnieszka Święcka, Zbigniew Talarek, Tadeusz Teluk, Ryszard Tucin, Andrzej Tychowicz, Kazimierz Waloszek, Adam Wierzbicki, Andrzej Więcek, Grzegorz Włodarczyk, Stefan Zander, Leszek Zgóra, Franciszek Zimny, Aleksander Żmuda.