wtorek, 16.08.2022 - tydzień (N)ieparzysty
logoPolSl100 logoRE100 logoKESU

Katedra Elektroenergetyki
i Sterowania Układów

Alfred Kałużny

dr hab. inż. Alfred Kałużny

1964 - 1972 asystent
1972 - 1997 adiunkt
1997 - 2006 profesor (em.)

Absolwent Wydziału Elektrycznego Politechniki Śląskiej. Od ukończenia studiów w 1964 r. pracował jako nauczyciel akademicki, kolejno na stanowisku asystenta, adiunkta, a od 1997 r. do momentu przejścia na emeryturę w 2006 r. na stanowisku profesora w Instytucie Elektroenergetyki i Sterowania Układów Politechniki Śląskiej.

W trakcie pracy zawodowej prowadził wszystkie rodzaje zajęć dydaktycznych w Uczelni macierzystej i jej filiach: w Dąbrowie Górniczej, Oświęcimiu i Rybniku oraz na Uniwersytecie Śląskim - Wydział Techniki i Politechnice Łódzkiej, Filii w Bielsku Białej. Ostatnio prowadził wykłady z techniki wysokich napięć i materiałoznawstwa elektrotechnicznego.

Badaniami naukowymi obejmował problematykę budowy i eksploatacji napowietrznych układów izolacyjnych wysokiego napięcia, izolatory i odstępy izolacyjne, pracujące w trudnych warunkach środowiskowych (zabrudzeniowych) oraz urządzeń elektrycznych i kabli w.n.
Z tej problematyki opublikował ponad 60 oryginalnych artykułów i referatów, 1 monografię. Był współautorem poradnika "Instalacje Elektryczne i Teletechniczne", rozdz. IX - "Instalacje ochrony odgromowej i przeciwprzepięciowej". Był autorem lub współautorem 16 patentów, autorem lub współautorem ponad 110 opracowań z prac naukowo-badawczych jak również ok. 120 opinii, ekspertyz dla przemysłu i energetyki oraz jako biegły sądowy. Był rzeczoznawcą SEP w dziale specjalistycznym: 03 - w zakresie bezpieczeństwa przy realizacji badań wysokonapięciowych i 15 - w zakresie układów izolacyjnych elektroenergetycznych linii napowietrznych i kablowych wysokiego napięcia.

Był członkiem Komisji Energetyki PAN i Sekcji Materiałoznastwa Elektrycznego i Elektrotechnologii, Komisji Elektrotechniki PAN oraz Polskiego Towarzystwa Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej. Posiadał tytuł honorowy Dyrektora Energetyki III stopnia. Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi.

Zmarł 6 sierpnia 2008 r.

Poza wyżej wymienionymi w pierwszej dekadzie funkcjonowania Instytutu Elektroenergetyki i Sterowania Układów (lata 1971 - 1981) pracowali z nami:

Krzysztof Borkiewicz, Stanisław Cąpała, Krzysztof Ciepliński, Jolanta Dąbrowska, Stanisław Durys, Jerzy Grach, Maria Janiczek, Anna Kajura, Marek Karnowski, Bogusław Kochańczyk, Stanisława Kopciuch, Krystian Koszny, Jadwiga Kośmińska, Ryszard Książkiewicz, Jerzy Macełko, Jadwiga Michalska, Maria Maciulewicz, Bernard Maniera, Maciej Mirosławski, Henryk Mrowiec, Bibliana Muschioł, Krystyna Olejniczak, Wiktor Romejko, Grażyna Sikorska, Michał Skrzypczyk, Tomasz Stankiewicz, Jolanta Suwała, Irena Szymbor, Agnieszka Święcka, Zbigniew Talarek, Tadeusz Teluk, Ryszard Tucin, Andrzej Tychowicz, Kazimierz Waloszek, Adam Wierzbicki, Andrzej Więcek, Grzegorz Włodarczyk, Stefan Zander, Leszek Zgóra, Franciszek Zimny, Aleksander Żmuda.