wtorek, 16.08.2022 - tydzień (N)ieparzysty
logoPolSl100 logoRE100 logoKESU

Katedra Elektroenergetyki
i Sterowania Układów

Marian Mikrut

dr inż. Marian Mikrut

1969 - 1977 asystent
1977 - 2003 adiunkt (†)

Był pracownikiem Politechniki Śląskiej od roku 1969. W latach 1969-70 był zatrudniony w byłej Katedrze Elektroenergetyki, a od 1971 roku w Instytucie Elektroenergetyki i Sterowania Układów. Był nauczycielem akademickim, znanym specjalistą z zakresu elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej, od 1977 roku zatrudnionym na stanowisku adiunkta. Był autorem lub współautorem ponad 50 publikacji naukowych, 5 skryptów oraz 65 prac naukowych i ekspertyz. Od 1990 roku był zastępcą dyrektora Instytutu ds. dydaktyki. Funkcję tę pełnił również w latach 1981-82. Był czynnym współorganizatorem procesu dydaktycznego na Wydziale Elektrycznym i współautorem programów nauczania dla różnych rodzajów studiów oraz inicjatorem i współorganizatorem studiów podyplomowych. Od 1990 roku był redaktorem miesięcznika "Z Życia Politechniki Śląskiej".  Od 1998 roku pełnił funkcję prezesa Oddziału Gliwickiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich. W latach 1999-2003 na Wydziale Elektrycznym pełnił funkcję Prodziekana ds. Organizacji.

Dr inż. Marian Mikrut był człowiekiem niezmiernie pracowitym oraz bardzo zaangażowanym w działalność naukową, organizacyjną i dydaktyczną Uczelni. Był pracownikiem bardzo zdyscyplinowanym i odpowiedzialnym, poświęconym całkowicie działalności Uczelni. Jako wieloletni i aktywny działacz Stowarzyszenia Elektryków Polskich był propagatorem nowych rozwiązań nauki i techniki w środowisku inżynierów i studentów. Za swoje osiągnięcia naukowo - dydaktyczne i organizacyjne odznaczony został Brązowym i Złotym Krzyżem Zasługi, Złotą Odznaką Zasłużonego dla Rozwoju Województwa Katowickiego, Srebrną Odznaką Zasłużonego dla Energetyki, Złotą Odznaką Honorową SEP, Odznaką "Zaslużonemu dla Politechniki Śląskiej" oraz Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

Zmarł 8 stycznia 2003 r. Uroczystości pogrzebowe odbyły się 11 stycznia 2003 na Cmentarzu Centralnym w Gliwicach.

Poza wyżej wymienionymi w pierwszej dekadzie funkcjonowania Instytutu Elektroenergetyki i Sterowania Układów (lata 1971 - 1981) pracowali z nami:

Krzysztof Borkiewicz, Stanisław Cąpała, Krzysztof Ciepliński, Jolanta Dąbrowska, Stanisław Durys, Jerzy Grach, Maria Janiczek, Anna Kajura, Marek Karnowski, Bogusław Kochańczyk, Stanisława Kopciuch, Krystian Koszny, Jadwiga Kośmińska, Ryszard Książkiewicz, Jerzy Macełko, Jadwiga Michalska, Maria Maciulewicz, Bernard Maniera, Maciej Mirosławski, Henryk Mrowiec, Bibliana Muschioł, Krystyna Olejniczak, Wiktor Romejko, Grażyna Sikorska, Michał Skrzypczyk, Tomasz Stankiewicz, Jolanta Suwała, Irena Szymbor, Agnieszka Święcka, Zbigniew Talarek, Tadeusz Teluk, Ryszard Tucin, Andrzej Tychowicz, Kazimierz Waloszek, Adam Wierzbicki, Andrzej Więcek, Grzegorz Włodarczyk, Stefan Zander, Leszek Zgóra, Franciszek Zimny, Aleksander Żmuda.