wtorek, 16.08.2022 - tydzień (N)ieparzysty
logoPolSl100 logoRE100 logoKESU

Katedra Elektroenergetyki
i Sterowania Układów

IESU - Poczet Dyrektorów Instytutu

Antoni Bogucki

prof. dr hab. inż. Antoni Bogucki

Lata urzędowania: 1971-1991

(1923-1991) - dr h.c. Nowosybirskiego Instytutu Elektrotechnicznego i Mariupolskiego Instytutu Metalurgicznego, Członek Komitetu Elektrotechniki PAN, dyrektor energetyki II stopnia, poseł na Sejm i Prorektor Politechniki Śląskiej. Organizator i wieloletni Dyrektor Instytutu Elektroenergetyki i Sterowania Układów. Autor kilku skryptów i wielu publikacji naukowych z dziedziny Eksploatacji i Automatyzacji SEE, wychowawca i opiekun młodej kadry naukowej. Zmarł 15 maja 1991 roku i został pochowany na Cmentarzu Centralnym w Gliwicach.

Zobacz więcej…

Roman Janiczek

prof. dr hab. inż. Roman Janiczek

Lata urzędowania: 1991-1994

(1939-2004) - Wybitny specjalista w dziedzinie budowy i eksploatacji elektrowni parowych, a także zagadnień planistycznych gospodarki elektroenergetycznej. Pełnił obowiązki Dziekana Wydziału Elektrycznego (28.01-31.08.1985), Prodziekana ds. Nauczania i Wychowania. W latach 1991-1994 pełnił funkcję Dyrektora Instytutu Elektroenergetyki i Sterowania Układów oraz kierownika Zakładu Elektrowni w Instytucie. Pracownik Polskich Sieci Elektroenergetycznych w latach 1994 do 2003, gdzie był organizatorem a następnie kierował Dyrekcją Programowania Rozwoju, później Departamentu Zarządzania Usługami Sieciowymi. Autor ok. 100 publikacji, w tym podręcznika akademickiego "Eksploatacja Elektrowni Parowych". Zmarł 21 września 2004 roku i został pochowany na Cmentarzu Centralnym w Gliwicach.

Zobacz więcej…

Wilibald Winkler

prof. dr hab. inż. Wilibald Winkler

Lata urzędowania: 1994-2003

(1933-2010) - dr h.c. Uniwersytetu Technicznego w Mariupolu. Rektor Politechniki Śląskiej w latach 1990-1996. Wiceminister Edukacji Narodowej ds. Integracji Europejskiej i Współpracy z Zagranicą (1997-2000). Od grudnia 2000 r. do października 2001 r. - Wojewoda Śląski. Autor 10 książek i skryptów oraz ok. 140 artykułów i referatów. Promotor 9 doktorów. Wykładowca na uniwersytetach w Republice Federalnej Niemiec i we Włoszech. Przeszedł na emeryturę 1 października 2003 roku. Zmarł 31 października 2010 roku; został pochowany na cmentarzu przy parafii p.w. św. Andrzeja w Zabrzu.

Zobacz więcej…

Zbigniew Gacek

prof. dr hab. inż. Zbigniew Gacek

Lata urzędowania: 2003-2009

(ur. 1942) - Specjalista w dziedzinie techniki wysokich napięć, w szczególności wysokonapięciowej techniki izolacyjnej. Autor lub współautor czterech książek, czterech monografii, siedmiu skryptów oraz ponad stu pięćdziesięciu artykułów i referatów naukowych. Promotor 6 doktorów. Członek kilku organizacji (m. in. trzech Komitetów Technicznych Polskiego Komitetu Normalizacyjnego) i towarzystw naukowych, (m. in. CIGRE i Komisji Energetyki PAN oraz Sekcji Wielkich Mocy i Wysokich Napięć Komitetu Elektrotechniki PAN). Wieloletni Kierownik Zakładu Techniki Wysokich Napięć w Instutucie Elektroenergetyki i Sterowania Układów oraz Studiów Doktoranckich na Wydziale Elektrycznym Politechniki Śląskiej.

Zobacz więcej…

Paweł Sowa

prof. dr hab. inż. Paweł Sowa

Lata urzędowania: 2009-2017

(ur. 1947) - Specjalista w dziedzinie analizy elektromagnetycznych zjawisk przejściowych, analizy niezawodności pracy systemu elektroenergetycznego oraz  oddziaływania na organizmy żywe pól elektromagnetycznych występujących w pobliżu urządzeń elektroenergetycznych. Autor i współautor ponad 210 publikacji, wykładowca na wielu uniwersytetach europejskich, azjatyckich i amerykańskich. Członek Zarządu Komisji Energetyki Oddziału PAN w Katowicach, PTETiS, Komitetu Wielkich Sieci Elektroenergetycznych CIGRE,  Rady Naukowej Tauron-Dystrybucja, Rady Regionalnej ds. Energii. Członek Komitetów Naukowych m.in. IEASTED: Energy and Power Systems, Modelling and Simulation. Wieloletni kierownik Zakładu Automatyki i Informatyki w Instytucie Elektroenergetyki i Sterowania Układów.  W latach 2005-2012 Prodziekan ds. Nauki i Organizacji na Wydziale Elektrycznym Politechniki Śląskiej. Od 1.09.2012 r. Dziekan Wydziału Elektrycznego Politechniki Śląskiej.

Zobacz więcej…