sobota, 18.09.2021 - tydzień (N)ieparzysty
logoPolSl100 logoRE100 logoKESU

Katedra Elektroenergetyki
i Sterowania Układów

Zbigniew Jasicki

Zbigniew Jasicki

(1915-2001) - dr h.c. Politechniki Poznańskiej, profesor zwyczajny. Brał bardzo aktywny udział w odbudowie energetyki polskiej. Rektor Politechniki Śląskiej (1954-56) i Poznańskiej (1962-69). W Politechnice Ślaskiej: dziekan Wydziału Elektrycznego, kierownik Katedry Sieci Elektrycznych, współorganizator Wydziału Elektrycznego i Wydziału Mechaniczno-Energetycznego. Współautor i autor podręczników z dziedziny pracy systemów elektroenergetycznych. Uznany w kraju i za granicą autorytet w dziedzinie energetyki. Zmarł 9 stycznia 2001 roku i został pochowany na Cmentarzu Rakowieckim w Krakowie.

Prof. Zbigniew Jasicki urodził się 16 sierpnia 1915 roku w Zawadzie. W roku 1939 ukończył Wydział Elektryczny Politechniki Warszawskiej. W czasie wojny był żołnierzem Armii Krajowej. Po wojnie kieruje pracami projektowymi i budową pierwszej powojennej linii 110 kV łączącej Śląsk z Krakowem.

W roku 1945 podejmuje pracę na Politechnice Śląskiej, a w kwietniu 1949 roku zostaje powołany na stanowisko kierownika Katedry Sieci Elektrycznych, którą organizuje od podstaw i którą kieruje do roku 1961. W roku 1961 prof. Z.Jasicki przenosi się na Politechnikę Poznańską, gdzie jest organizatorem i kierownikiem Katedry Nowych Żródeł Energii. W latach 1962-1969 prof. Z.Jasicki pełni funkcję rektora Politechniki Poznańskiej. W roku 1964 uzyskuje tytuł profesora zwyczajnego. W roku 1971 przenosi się do AGH w Krakowie, gdzie organizuje uczelniano-przemysłowy Instytut Nowych Konwersji Energii, którym kieruje przez 10 lat.

Prof. Z. Jasicki zmarł 9 stycznia 2001 r. w Krakowie.