wtorek, 16.08.2022 - tydzień (N)ieparzysty
logoPolSl100 logoRE100 logoKESU

Katedra Elektroenergetyki
i Sterowania Układów

Aleksander Szendzielorz

Aleksander Szendzielorz

(1928-1986) - profesor nadzwyczajny. Wieloletni dziekan Wydziału Elektrycznego. Wybitny specjalista w dziedzinie konstrukcji i eksploatacji kabli elektroenergetycznych. Jako jeden z pierwszych w kraju podjął badania nad zastosowaniem kriotechniki w energetyce. Zmarł 31 maja 1986 roku i został pochowany w Oświęcimu.

Prof. Aleksander Szendzielorz urodził się 9 stycznia 1928 roku w Tarnowskich Górach.

W roku 1953 uzyskał na Wydziale Elektrycznym Politechniki Śląskiej dyplom inżyniera, a w roku 1955 dyplom magistra inżyniera elektryka. W roku 1953 podejmuje pracę jako asystent w Katedrze Sieci Elektrycznych. W roku 1965 uzyskuje stopień naukowy doktora. W roku 1970 został powołany na stanowisko docenta, a w roku 1984 uzyskał tytuł naukowy profesora.

W latach 1971 -1973 pełnił funkcję prodziekana, a w latach 1973-1979 Dziekana Wydziału Elektrycznego.

Dorobek naukowy prof. A. Szendzielorza obejmuje około 130 prac, w tym 62 opublikowanych, jest współautorem czterech skryptów i autorem jednej monografii.

Prof. A. Szendzielorz należał do wąskiego grona uznanych w kraju i za granicą specjalistów z dziedziny kabli elektroenergetycznych oraz sieci kablowych. Prof. Aleksander Szendzielorz zmarł 31 maja 1986 roku.