sobota, 18.09.2021 - tydzień (N)ieparzysty
logoPolSl100 logoRE100 logoKESU

Katedra Elektroenergetyki
i Sterowania Układów

Zygmunt Gogolewski

Zygmunt Gogolewski

(1896-1969) - profesor zwyczajny. Współorganizator Politechniki Śląskiej i Wydziału Elektrycznego, kierownik Katedry Urządzeń Elektrycznych Prądów Silnych (1945 r.), a następnie Katedry Maszyn Elektrycznych (od 1952 r.). Dziekan Wydziału Elektrycznego w latach 1948 - 1952. Specjalista w dziedzinie konstrukcji maszyn elektrycznych.

Prof. Zygmunt Gogolewski urodził się 1 maja 1896 roku w Warszawie, gdzie w 1914 roku ukończył Gimnazjum im. M. Reja z odznaczeniem "Maxima cum laude". W 1915 r. rozpoczął studia na Wydziale Elektromechanicznym Politechniki Petersburskiej. W 1917 r. wrócił do Warszawy i od 1918 r. kontynuował studia na Politechnice Warszawskiej, które ukończył w 1922 roku. W latach 1923-26 był kierownikiem elektryfikacji budowanej Fabryki Lokomotyw w Chrzanowie, a w latach 1926-1939 pracował początkowo jako konstruktor, a następnie dyrektor techniczny Fabryki Maszyn Elektrycznych w Żychlinie. W roku 1932 obejmuje funkcję dyrektora technicznego centrali firmy Rohn-Zieliński, do której należała również Fabryka Maszyn Elektrycznych w Cieszynie.

W okresie okupacji prof. Z. Gogolewski pracował jako nauczyciel języków obcych w Rumunii.

W 1945 roku wrócił do kraju i objął funkcję dyrektora technicznego Zjednoczenia Przemysłu Maszyn Elektrycznych. W roku 1946 podejmuje pracę na Politechnice Śląskiej, na stanowisku profesora nadzwyczajnego i kierownika Katedry Urządzeń Prądów Silnych, pełniąc równocześnie funkcję dyrektora Zjednoczenia Maszyn i Aparatów Elektrycznych, a następnie w latach 1949-1950 dyrektora Centralnego Biura Konstrukcyjnego Maszyn Elektrycznych.

W 1952 roku prof. Z. Gogolewski objął kierownictwo Katedry Budowy Maszyn Elektrycznych, a w 1956 roku Katedry Maszyn Elektrycznych i funkcję tę pełnił aż do przejścia na emeryturę w roku 1966. W 1957 roku został mianowany profesorem zwyczajnym Politechniki Śląskiej.

Prof. Z. Gogolewski zmarł 24 października 1969 r. w Gliwicach.