piątek, 07.08.2020 - tydzień (P)arzysty
logoPolSl100 logoRE100 logoKESU

Katedra Elektroenergetyki
i Sterowania Układów

Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna "INVENTION - Innowacyjność w Elektroenergetyce"

Promocja firm prowadzących działalność na rzecz elektroenergetyki może być realizowana w formie stanowisk, wystaw i/lub krótkich prezentacji ustnych. Koszt promocji zależny od jej zakresu należy uzgodnić indywidualnie.