poniedziałek, 14.06.2021 - tydzień (P)arzysty
logoPolSl100 logoRE100 logoKESU

Katedra Elektroenergetyki
i Sterowania Układów

KESU - Adiunkci i wykładowcy

dr inż. Marek Szadkowski

+48 32 237 2443
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
pokój 808, IV piętro
Działalność naukowo-badawcza
Bibliografia publikacji Pol. Śl.
http://mszadkowski.pl

Dyscypliny naukowe

Elektrotechnika

Specjalności

Elektroenergetyka

Działalność naukowo - badawcza

Ogólnie: Urządzenia i instalacje elektroenergetyczne oraz wysokonapięciowa technika izolacyjna. Szczególnie: Analiza skutków prądu zwarciowego w oszynowaniu giętkim i sztywnym rozdzielni WN i NN ze szczególnym zwróceniem uwagi na skutki mechaniczne prądu zwarciowego w oszynowaniu giętkim. Analiza wyładowań niezupełnych w wysokonapięciowych układach izolacyjnych. Współpraca przy tworzeniu  zintegrowanej metody diagnozowania transformatorów w oparciu o pomiary wnz. Ochrona odgromowa i przeciwprzepięciowa obiektów i urządzeń usługowych. Projektowanie instalacji elektrycznych. Analizy zagrożenia wyładowaniem łukowym w instalacjach elektroenergetycznych.

Najważniejsze osiągnięcia naukowe

Autor około 50 publikacji w tym jednego podręcznika. Promotor kilkudziesięciu prac magisterskich i inżynierskich. Twórca programu komputerowego WASP do szacowania skutków mechanicznych prądu zwarciowego w oszynowaniu giętkim rozdzielni WN i NN. Twórca lub współtwórca programów komputerowych do wspomagania projektowania oszynowania sztywnego oraz izolatorów przepustowych WN. Twórca prostej metody szacowania skutków mechanicznych prądu zwarciowego w oszynowaniu giętkim rozdzielni WN. Współautor tzw. kalibrowanej metody pomiaru wnz. Informatyzacja kilku Urzędów Miast i Gmin oraz całych Gmin.

Projekty badawcze i ekspertyzy:

 1. Technologia wytwarzania przepustów kondensatorowych z izolacją papierowo-olejową. NB-5/RE1/91, 92, 93 r.,
 2. Opracowanie algorytmów uniwersalnego programu komputerowego, umożliwiającego szacowanie skutków mechanicznych prądu zwarciowego w oszynowaniu giętkim rozdzielni WN. BW-344/1993 r.,
 3. Współpraca przy opracowaniu nowej wersji normy PN-/E-05002 Obliczanie prądu zwarciowego w sieciach trójfazowych prądu przemiennego. 1989-1993 r.,
 4. Skutki mechaniczne wybranych oddziaływań eksploatacyjnych na izolatory długopniowe w liniach oraz oszynowanie giętkie rozdzielni WN. Badania kierunkowe  BK’98/RE1 w ramach tematu "Racjonalizacja wysokonapięciowych układów izola­cyjnych i elektroenergetycznych torów prądowych",
 5. Kształtowanie elektroenergetycznych torów prądowych - zagadnienia wybrane. Badania kierunkowe BK’99/RE1 w ramach tematu "Racjonalizacja wysokonapięciowych układów izolacyjnych i elektroenergetycznych torów prądowych",
 6. Grant „Badanie wyładowań niezupełnych w układach izolacyjnych kalibrowaną metodą emisji akustycznej”, umowa nr 4T10C03522,
 7. Analiza poprawności pracy przepustów transformatorowych w warunkach styku ich kloszy, NB-273/RE1/06,
 8. Opinia o przyczynach pożaru oraz uszkodzeniach układu elektrycznego w polu 1.5 sekcji II rozdzielnicy Rnn2, w stacji transformatorowej SO usytuowanej w obiekcie Stary Browar w Poznaniu, 2004 r., dla Elektromontażu Rzeszów,
 9. Opinia dotycząca poziomu i rodzaju wyładowań niezupełnych na izolatorze wsporczym przeznaczonym do pracy w szynoprzewodach. Gliwice 2007 r., dla Elektrobudowa S.A., Zakład Przewodów Wielkoprądowych w Mikołowie,
 10. Opinia na temat różnych rozwiązań konstrukcyjnych Elektroenergetycznego Przewodu Osłoniętego w izolacji stałej. Gliwice 2007 r., dla Elektrobudowa S.A., Zakład Przewodów Wielkoprądowych w Mikołowie,
 11. Opinia w sprawie uszkadzalności przekładników napięciowych zainstalowanych w obwodach potrzeb własnych rozdzielni elektrowni Jaworzno III. Gliwice 2008 r., dla Energopomiar,
 12. Ekspertyza dotycząca pewności i niezawodności zasilania napowietrznej stacji rozdzielczej 110/10 kV GST-SW4 KGHM O/ZG Polkowice-Sieroszowice, Zleceniodawca: AREVA T&D Sp. z o.o. w Katowicach,
 13. Analiza rewizji rozdzielnicy 6kV - R7 w celu określenia realnej wytrzymałości zwarciowej w EC Siekierki,
 14. Analiza zagrożenia wyładowaniem łukowym w elementach instalacji elektroenergetycznej zakładu Colgate-Palmolive w Świdnicy,
 15. Wiele opinii sądowych.

Działalność organizacyjna

 • Opiekun DS. „Elektron” w latach 1992-2000,
 • Zorganizowanie i poprowadzenie kursu dla mieszkańców Gliwic „Podstawy obsługi komputera PC” (1992 r.),
 • Zorganizowanie nowego laboratorium „Technika izolacyjna w elektroenergetyce” dla IX i VIII sem. studiów dziennych magisterskich,
 • Opracowanie  i prowadzenie ćwiczenia laboratoryjnego pt.: " Skutki mechaniczne prądu zwarciowego w oszynowaniu rozdzielni WN" w ramach przedmiotu "Technika wielkich prądów",
 • W latach 2000 – 2009 kierownik laboratorium Techniki Wysokich Napięć i Materiałoznastwa,
 • Od 2009 r. kierownik Zespołu Dydaktycznego Techniki Wysokich Napięć.

Prowadzone zajęcia dydaktyczne

 • Opracowanie i prowadzenie dwu wykładów w Instytucie Technologiczno-Samochodowym Politechniki Łódzkiej (filia w Bielsku-Białej) (1992 r.),
 • Opracowanie i prowadzenie wykładów z „Urządzeń elektrycznych” dla studiów dziennych inżynierskich w ATH Bielsko-Biała (do 2006 r.),
 • Opracowanie i prowadzenie wykładów z „Techniki wysokich napięć” dla studiów dziennych inżynierskich w ATH Bielsko-Biała (do 2006 r.),
 • Opracowanie i prowadzenie wykładów, ćwiczeń oraz projektu z „Urządzeń elektrycznych” dla studiów dziennych inżynierskich w CKI Rybnik,
 • Opracowanie i prowadzenie wykładów z „Techniki wysokich napięć” dla studiów dziennych inżynierskich w CKI Rybnik,
 • Opracowanie i prowadzenie wykładów i ćwiczeń z „Urządzeń elektrycznych” dla studiów wieczorowych inżynierskich w CKI Rybnik (do 2008 r.),
 • Opracowanie i prowadzenie wykładów z „Techniki wysokich napięć” dla studiów wieczorowych inżynierskich w CKI Rybnik (do 2008 r.),
 • Opracowanie i prowadzenie wykładów z „Techniki wysokich napięć” dla studiów wieczorowych inżynierskich w Pol. Śl., Gliwice (do 2008 r.),
 • Opracowanie i prowadzenie wykładów z „Techniki wysokich napięć” dla studiów zaocznych inżynierskich w Pol. Śl., Gliwice oraz w CKI Rybnik (od 2009 r.),
 • Opracowanie i prowadzenie wykładów i ćwiczeń z „Urządzeń elektrycznych” dla studiów zaocznych inżynierskich w Pol. Śl., Gliwice oraz w CKI Rybnik (od 2009 r.),
 • Opracowanie i prowadzenie wykładów i ćwiczeń z „Bezpieczeństwa w elektroenergetyce” dla studiów wieczorowych uzupełniających magisterskich w Pol. Śl., Gliwice (od 2009 r.),
 • Opracowanie i prowadzenie wykładów i ćwiczeń z „Projektowania instalacji elektrycznych” dla studiów wieczorowych uzupełniających magisterskich w Pol. Śl., Gliwice (od 2009 r.),
 • Opracowanie, wdrożenie oraz prowadzenie w latach 2004-2005 ćwiczenia pt.: „Projektowanie wysokonapięciowych przepustów kondensatorowych" w ramach przedmiotu „Technika izolacyjna w elektroenergetyce” - sem. IX, mgr EE,
 • Opracowanie, wdrożenie oraz prowadzenie ćwiczenia pt.: ”Pomiar i identyfikacja wyładowań niezupełnych” w ramach przedmiotu „Technika izolacyjna w elektroenergetyce”,
 • Opracowanie  i prowadzenie ćwiczenia laboratoryjnego pt.: " Skutki mechaniczne prądu zwarciowego w oszynowaniu rozdzielni WN" w ramach przedmiotu "Technika wielkich prądów".

Publikacje

Lista publikacji w bazie Politechniki Śląskiej