sobota, 18.09.2021 - tydzień (N)ieparzysty
logoPolSl100 logoRE100 logoKESU

Katedra Elektroenergetyki
i Sterowania Układów

KESU - Profesorowie i adiunkci habilitowani

prof. dr hab. inż. Adrian Halinka

+48 32 237 2161
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
pokój 629, III piętro
Działalność naukowo-badawcza
Bibliografia publikacji Pol. Śl.

Dyscypliny naukowe

Elektrotechnika

Specjalności

Elektroenergetyka

Działalność naukowo - badawcza

Analiza poprawności działania analogowych i cyfrowych struktur automatyki elektroenergetycznej, cyfrowe przetwarzanie sygnałów dla celów elektroenergetycznej automatyki sterującej i zabezpieczeniowej, poprawa podejmowania decyzji przez automatykę elektroenergetyczną z wykorzystaniem elementów sztucznej inteligencji, techniki i układy decyzyjne w elektroenergetyce, techniki rozproszonych pomiarów synchronicznych w automatyce zabezpieczeniowej, obszarowe systemy automatyki zabezpieczeniowej dedykowane źródłom wytwórczym charakteryzującym się dużą złożonością funkcjonalną, strukturalną i dynamiką pracy (elektrownie wodne, farmy wiatrowe, elektrownie z generatorami napędzanymi turbinami gazowymi, itp.), możliwości regulacji parametrów pracy SEE za pomocą odnawialnych źródeł rozproszonych.

Członkostwo w organizacjach naukowych

Komisja Energetyki Oddziału PAN w Katowicach, Stowarzyszenie Elektryków Polskich

Najważniejsze osiągnięcia naukowe

Autor lub współautor około 150 publikacji naukowych w tym w wydawnictwach o zasięgu światowym. Współautor książki i rozdziału w książce wydanych za granicą w języku angielskim (Distance protections in the power system lines with connected wind farms. From turbine to wind farms. Technical requirements and spin-off products. Ed. G. Krause. Rijeka: InTech, 2011) i niemieckim (Elektrische Schutzeinrichtungen in Industrienetzen und-anlagen. Grundlagen und Anwendungen. Heidelberg: Huthig and Pflaum, 2008). Autor monografii: Techniki zabezpieczeń elektroenergetycznych wydanej przez wydawnictwo Politechniki Śląskiej w 2013. Był opiekunem naukowym a następnie promotorem 3 przewodów doktorskich (w tym dwóch obronionych z wyróżnieniem). Obecnie jest promotorem 1 otwartego przewodu doktorskiego w dyscyplinie naukowej elektrotechnika. Był recenzentem 5 rozpraw doktorskich oraz 3 rozpraw habilitacyjnych (recenzje wydawnicze) w dziedzinie naukowej elektrotechnika. Promotor i recenzent ponad stu prac magisterskich i inżynierskich. Recenzent wielu artykułów czasopism i konferencji polskich oraz zagranicznych, opiniował kilka projektów naukowo-badawczych finansowanych przez NCN. Staże w ośrodkach zagranicznych (ABB Network Partner; Szwajcaria, Uniwersytet w Dortmundzie; Niemcy), wyróżnienie wieloma indywidualnymi i zespołowymi nagrodami JM Rektora Politechniki Śląskiej za działalność naukową.

Realizacja projektów badawczych i ekspertyz (m.in.):

 1. „Wykorzystanie sieci neuronowych w elektroenergetycznej automatyce zabezpieczeniowej bloku energetycznego”. Grant KBN PBU-51/RE1/95. 
 2. "Adaptacyjne sterowanie prewencyjno - restytucyjne systemów elektroenergetycznych", Grant KBN PBU - 58/RE - 1/97. 
 3. „Adaptacyjne algorytmy pomiarowe cyfrowej automatyki zabezpieczeniowej generatorów i szerokim zakresie zmian częstotliwości”, Grant KBN PBU-93/RE1/96 (promotorski). 
 4. "Ocena wpływu ferrorezonansowego chaosu w transformatorach na warunki pracy systemów elektroenergetycznych", Grant KBN PBU - 1/RE - 1/98. 
 5. "Badanie uwarunkowań zarządzania niezawodnością dla optymalizacji pracy systemu elektroenergetycznego", Grant KBN Nr 8T10B 00216 /1999. 
 6. Application of ANN structures for power system protection and identification. British – Polish Joint Research Collaboration Programme, 1998. (międzynarodowy program badawczy z Uniwersytetem w Edynburgu) 
 7. "Inteligentne systemy zarządzania złożonymi obiektami wytwórczymi", Grant KBN - 8T10B 03319, 01.07.2000 -31.12.2002. 
 8. "Identyfikacja oddziaływania na organizmy żywe pól elektromagnetycznych występujących w pobliżu urządzeń elektroenergetycznych podczas stanów ustalonych oraz zjawisk przejściowych", Grant KBN - 4T10B 03824, 28.03.2003 - 27.03.2006. 
 9. "Badanie dokładności metrologicznej toru pomiarowego układu decyzyjnego zabezpieczeń elektroenergetycznych w szerokim zakresie zmian częstotliwości", Projekt badawczy KBN: N505 024 31/3647, 13.11.2006-12.05.2009. 
 10. "Identyfikacja układów zastępczych dla analizy elektromagnetycznych zjawisk przejściowych podczas zakłóceń złożonych w podsystemach lokalnych połączonych z systemem elektroenergetycznym", Projekt badawczy KBN: N511 006 32/1426, 03.2007-09.2008. 
 11. Udział w realizacji Projektu Badawczego Zamawianego "Bezpieczeństwo elektroenergetyczne Kraju" (PBZ-MEiN-1/2/2006) realizowanego przez Konsorcjum Politechnik: Gdańskiej, Śląskiej, Warszawskiej i Wrocławskiej. 
 12. Identyfikacja wpływu pól elektromagnetycznych niskich i wysokich częstotliwości na organizmy żywe. Projekt badawczy KBN - N511 351 737, 2009. 
 13. Application of artificial intelligence in power systems (umowa bilateralna z Faculty of Engineering and the Built Environment, University of Johannesburg, podpisana w 2010 roku w ramach Wspólnego Komitetu Technicznego ds. Nauki i Techniki pomiędzy Polską a Republiką Południowej Afryki, projekt nr 8040/R10/R11). 
 14. Analiza oddziaływania sieci przesyłowej prądu przemiennego i stacji konwertorowej. NB-47/RE1/2012.

Działalność organizacyjna

 • Kierownik Zespołu Badawczego Automatyki i Informatyki w Elektroenergetyce (1.10.2009r. – 31.08.2013r.), 
 • Kierownik Zakładu Automatyki i Informatyki w Elektroenergetyce (od 1.09.2013r.), 
 • Kierownik Studiów Doktoranckich na Wydziale Elektrycznym (od 1.10.2012r.), 
 • Przewodniczący oraz Wiceprzewodniczący Wydziałowej Komisji Wyborczej (od 2005 roku), 
 • Przewodniczący Wydziałowej Komisji Doktoranckiej, 
 • Członek Wydziałowej Komisji ds. Organizacji i Zarządzania, 
 • Członek Wydziałowej Komisji Dydaktycznej, 
 • Członek Wydziałowej Komisji ds. Badań Młodych Naukowców, 
 • Członek Rady Naukowej Kwartalnika „Elektryka”, 
 • Współtwórca Laboratorium Cyfrowej Automatyki Zabezpieczeniowej (za utworzenie Laboratorium Twórcy Laboratorium otrzymali Zespołową Nagrodę Rektora za osiągnięcia w dziedzinie dydaktycznej w 2000 roku).

Prowadzone zajęcia dydaktyczne

 • Podstawy elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej (studia I stopnia, wykład), 
 • Cyfrowe pomiary w automatyce elektroenergetycznej (studia I stopnia, wykład, seminarium), 
 • Elektroenergetyczna automatyka zabezpieczeniowa (studia II stopnia wykład, seminarium), 
 • Cyfrowa automatyka zabezpieczeniowa (studia II stopnia wykład, seminarium), 
 • Technika i układy decyzyjne w elektroenergetyce (studia II stopnia wykład, seminarium), 
 • Cyfrowe techniki pomiarowe i decyzyjne stosowane w automatyce elektroenergetycznej (studia III stopnia - doktoranckie wykład, seminarium).

Publikacje

Lista publikacji w bazie Politechniki Śląskiej