sobota, 18.09.2021 - tydzień (N)ieparzysty
logoPolSl100 logoRE100 logoKESU

Katedra Elektroenergetyki
i Sterowania Układów

KESU - Profesorowie i adiunkci habilitowani

dr hab. inż. Roman Korab, prof. PŚ

+48 32 237 1252
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
pokój 813, IV piętro
Działalność naukowo-badawcza
Bibliografia publikacji Pol. Śl.

Dyscypliny naukowe

Elektrotechnika

Specjalności

Elektroenergetyka

Działalność naukowo - badawcza

Analizy rozpływowe, optymalizacja rozpływów mocy, ocena zdolności przyłączeniowych węzłów sieci 400/220/110 kV, rynki energii elektrycznej, mechanizmy bilansowania zapotrzebowania, opłaty przesyłowe, usługi systemowe, transgraniczna wymiana energii elektrycznej, krótkookresowe ceny węzłowe, ocena efektywności ekonomicznej inwestycji sieciowych.

Członkostwo w organizacjach naukowych

Członek IEEE

Najważniejsze osiągnięcia naukowe

 1. Udział w realizacji projektu badawczego "Optymalizacja struktur sterowania systemami rozdzielczymi 110 kV i niższych napięć w zdecentralizowanej i urynkowionej elektroenergetyce", Projekt badawczy KBN nr rej. 8T10BO7315.
 2. Rozprawa doktorska "Modele efektywnych taryf przesyłowych w sieciach elektroenergetycznych".
 3. Udział w realizacji projektu badawczego "Metodyka alokacji kosztów ponoszonych w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym". Projekt badawczy wykonany na zlecenie EPC S.A.
 4. Udział w realizacji projektu badawczego "Model krajowego systemu elektroenergetycznego jako platformy do prowadzenia handlu energią elektryczną, w tym zdefiniowanie elementów niezbędnych z punktu widzenia prowadzenia handlu energią i zarządzania rozpływami energii". Projekt badawczy wykonany na zlecenie PSE S.A. przy współpracy z EPC S.A.
 5. Udział w realizacji projektu badawczego "Opracowanie projektu wstępnego rozwiązań w zakresie bieżącego bilansowania KSE oraz rozliczania związanych z tym kosztów z wykorzystaniem wyznaczanych w trybie on-line węzłowych cen krańcowych (LMP)", Projekt badawczy wykonywany na zlecenie PSE S.A. przy współpracy z EPC S.A.
 6. Udział w realizacji Projektu Badawczego Zamawianego "Bezpieczeństwo elektroenergetyczne Kraju" (PBZ-MEiN-1/2/2006) realizowanego przez Konsorcjum Politechnik: Gdańskiej, Śląskiej, Warszawskiej i Wrocławskiej.
 7. "Porównanie i krytyczna analiza dwóch modeli rynku energii elektrycznej: miedzianej płyty oraz cen węzłowych. Rozdział w monografii pt. BEZPIECZEŃSTWO ELEKTROENERGETYCZNE W SPOŁECZEŃSTWIE POSTPRZEMYSŁOWYM NA PRZYKŁADZIE POLSKI. Gliwice 2009.

Prowadzone zajęcia dydaktyczne

 • Przesył i rozdział energii elektrycznej,
 • Przesyłanie energii elektrycznej i technika zabezpieczeń (IŚiE),
 • Pomiary i diagnostyka w elektroenergetyce,
 • Podstawy elektroenergetyki,
 • Rynek energii.

Publikacje

Lista publikacji w bazie Politechniki Śląskiej