poniedziałek, 21.09.2020 - tydzień (N)ieparzysty
logoPolSl100 logoRE100 logoKESU

Katedra Elektroenergetyki
i Sterowania Układów

Na najbliższym zebraniu…

Program i terminy kolejnych spotkań w ramach zebrań naukowych Katedry Elektroenergetyki i Sterowania Układów zostaną ogłoszone w późniejszym terminie.

--- Zobacz wszystkie terminy - Zapraszamy! ---

KESU - Aktualności

W dniu 17 grudnia 2014 r., w ramach zebrania naukowego pracowników Instytutu Elektroenergetyki i Sterowania Układów, odbyło się seminarium poświęcone referowaniu wyników prac prowadzonych w ramach tematu:

WYBRANE PROBLEMY ELEKTROENERGETYKI

Temat główny podzielony został, zgodnie z kształtowaną specjalizacją naukową Instytutu, na trzy zadania badawcze z podzadaniami:

 • Zadanie 1. Optymalizacja rozwiązań w restrukturyzowanej elektroenergetyce:
  1. elektroenergetyka w warunkach rynku energii – kształtowanie efektywnych opłat przesyłowych w sieci elektroenergetycznej,
  2. energetyka prosumencka w procesie strukturalnej przebudowy sektora energetycznego,
  3. planowanie rozwoju systemu elektroenergetycznego i jego elementów – ocena możliwości sterowania transgranicznym przepływami mocy czynnej przy wykorzystaniu przesuwników fazowych,
  4. intensyfikacja wykorzystania zdolności przesyłowych sieci elektroenergetycznych,
  5. zastosowanie urządzeń rozproszonej energetyki w budownictwie,
  6. praca i sterowanie nowoczesnych układów oświetleniowych,
 • Zadanie 2. Racjonalizacja wysokonapięciowych układów izolacyjnych i elektroenergetycznych torów prądowych,
 • Zadanie 3. Identyfikacja stanów i automatyzacja systemów elektroenergetycznych:
  1. wybrane zagadnienia niezawodności w lokalnych podsystemach elektroenergetycznych,
  2. wpływ elektrycznych i elektromagnetycznych pól na organizmy żywe – zagadnienia wybrane,
  3. modelowanie stanów dynamicznych systemu elektroenergetycznego związanych z ferrorezonansem,
  4. identyfikacja zakłóceń w wielotorowych różnopoziomowych napięciowo liniach elektroenergetycznych,
  5. koncepcja obszarowej automatyki elektroenergetycznej opartej na adaptacyjnych strukturach pomiarowo-decyzyjnych, dedykowana złożonym topologicznie i funkcjonalnie strukturom sieciowym,
  6. pomiary synchroniczne i infrastruktura teleinformatyczna w elektroenergetyce.

Zobacz więcej…