czwartek, 09.12.2021 - tydzień (N)ieparzysty
logoPolSl100 logoRE100 logoKESU

Katedra Elektroenergetyki
i Sterowania Układów

Na najbliższym zebraniu…

Program i terminy kolejnych spotkań w ramach zebrań naukowych Katedry Elektroenergetyki i Sterowania Układów zostaną ogłoszone w późniejszym terminie.

--- Zobacz wszystkie terminy - Zapraszamy! ---

KESU - Aktualności

W dniu 5 grudnia 2016 r. odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. inż. Rafała Kumali, doktoranta w Instytucie Elektroenergetyki i Sterowania Układów.

Mgr inż. Rafał Kumala przedstawił rozprawę na temat:

Identyfikacja zakłóceń w wielotorowych różnopoziomowych napięciowo liniach elektroenergetycznych.
Promotorem rozprawy był:
prof. dr hab. inż. Paweł Sowa
Rozprawę recenzowali:
prof. dr hab. inż. Jan Iżykowski - Politechnika Wrocławska
prof. dr hab. inż. Adrian Halinka - Politechnika Śląska

Z przyjemnościa informujemy, że w dniu 20 grudnia Rada Wydziału Elektrycznego nadała stopień naukowy DOKTORA nauk technicznych doktorantowi naszego Instytutu. Pan dr inż. Rafał Kumala znakomicie zaprezentował tezę oraz główne autorskie osiągnięcia związane z Jego pracą doktorską. W imieniu kolegów i współpracowników życzę panu doktorowi wielu sukcesów oraz kontynuowania twórczej i aktywnej  pracy naukowej i dydaktycznej w naszym Instytucie.

prof. dr hab. inż. Paweł Sowa