czwartek, 09.12.2021 - tydzień (N)ieparzysty
logoPolSl100 logoRE100 logoKESU

Katedra Elektroenergetyki
i Sterowania Układów

Na najbliższym zebraniu…

Program i terminy kolejnych spotkań w ramach zebrań naukowych Katedry Elektroenergetyki i Sterowania Układów zostaną ogłoszone w późniejszym terminie.

--- Zobacz wszystkie terminy - Zapraszamy! ---

KESU - Aktualności

W dniu 14 listopada 2017 r. odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. inż. Wojciecha Lubickiego, doktoranta w Instytucie Elektroenergetyki i Sterowania Układów.

Mgr inż. Wojciech Lubicki przedstawił rozprawę na temat:

Analiza wybranych probabilistycznych elementów planowania rozwoju sieci przesyłowej.
Promotorem rozprawy był:
dr hab. inż. Maksymilian Przygrodzki
Rozprawę recenzowali:
prof. dr hab. inż. Marian Sobierajski - Politechnika Wrocławska
dr hab. inż. Piotr Miller - Profesor Politechniki Lubelskiej

Z przyjemnością informujemy, że w dniu 14 listopada Rada Wydziału Elektrycznego nadała stopień naukowy doktora nauk technicznych doktorantowi naszego Instytutu. Pan dr inż. Wojciech Lubicki zaprezentował najistotniejsze elementy rozprawy, w tym również autorskie osiągnięcia i rozwiązania. Rada Wydziału Elektrycznego postanowiła ponadto wyróżnić przedmiotową rozprawę.

W imieniu kolegów i współpracowników życzę panu doktorowi wielu sukcesów oraz kontynuowania twórczej pracy naukowej i dydaktycznej.

prof. dr hab. inż. Adrian Halinka