wtorek, 27.07.2021 - tydzień (P)arzysty
logoPolSl100 logoRE100 logoKESU

Katedra Elektroenergetyki
i Sterowania Układów

Na najbliższym zebraniu…

Program i terminy kolejnych spotkań w ramach zebrań naukowych Katedry Elektroenergetyki i Sterowania Układów zostaną ogłoszone w późniejszym terminie.

--- Zobacz wszystkie terminy - Zapraszamy! ---

IESU - Zebrania i seminaria

Zebrania naukowe Katedry w roku akademickim 2020/2021, sem. letni

03.03.2021 Zebranie Katedry - spotkanie organizacyjne - zebranie zdalne
07.04.2021 Zebranie Katedry - Wystąpienie - Jakub Osuchowski (Politechnika Opolska): "Detekcja izolatorów linii elektroenergetycznej z wykorzystaniem metod przetwarzania obrazów cyfrowych" - zebranie zdalne
21.04.2021 Zebranie Katedry - spotkanie organizacyjne i dydaktyczne- zebranie zdalne
28.04.2021 Zebranie Katedry - spotkanie organizacyjne- zebranie zdalne
12.05.2021 Zebranie Katedry - Wystąpienie - Michał Walica: "Analiza współpracujących systemów elektroenergetycznych i gazowych"
02.06.2021 Zebranie Katedry - Wystąpienie - Agnieszka Dziendziel: "Obliczenia zwarciowe w układach zawierających wielotorowe wielonapięciowe linie napowietrzne"
09.06.2021 Zebranie Katedry - Wystąpienie - Szymon Żurek: "Kształtowanie rozpływów mocy SEE z wykorzystaniem transformatorów z regulacją skrośną"

Zebrania odbywają się w sali 624, od godz. 1000