wtorek, 16.08.2022 - tydzień (N)ieparzysty
logoPolSl100 logoRE100 logoKESU

Katedra Elektroenergetyki
i Sterowania Układów

Na najbliższym zebraniu…

Program i terminy kolejnych spotkań w ramach zebrań naukowych Katedry Elektroenergetyki i Sterowania Układów zostaną ogłoszone w późniejszym terminie.

--- Zobacz wszystkie terminy - Zapraszamy! ---

W ramach programu współpracy WAGO z uczelniami technicznymi powstała praca inżynierska wykorzystująca produkty tej firmy do budowy stanowiska dydaktycznego. Doktorant Tomasz Bednarczyk, zwrócił się do WAGO z zapytaniem o chęć podjęcia współpracy przy realizacji pracy inżynierskiej dyplomanta Krzysztofa Grabowskiego, która była realizowana pod opieką dr inż. Piotra Rzepki. Efektem tej pracy jest stanowisko konfiguracji obwodów wtórnych układów elektroenergetycznych. Za jego pośrednictwem możliwe jest przeprowadzanie praktycznych ćwiczeń dla kolejnych pokoleń przyszłych inżynierów i magistrów kształconych w Instytucie Elektroenergetyki i Sterowania Układów Wydziału Elektrycznego Politechniki Śląskiej.

W wyniku współpracy WAGO dostarczyło na potrzeby projektu następujące materiały:

  • wtykane przekaźniki przemysłowe,
  • moduły przekaźnikowe z wydłużeniem impulsu,
  • moduły wielofunkcyjnego przekaźnika czasowego,
  • przekaźniki impulsowe,
  • moduły łącznika z przełącznikiem monostabilnym,
  • moduły łącznika ze stykiem przełącznym,
  • przełączniki AUTO-0-MAN w obudowie modułowej,
  • zasilacz,
  • złączki przelotowe z izolowanym gniazdem pomiarowym.

 

WAGO poltechnika

 

Stanowisko umożliwia studentom zapoznanie się z praktycznymi możliwościami budowania układów sterowniczych oraz parametryzacji i sygnalizacji poszczególnych elementów, poprzez właściwe połączenie izolowanych gniazd pomiarowych złączek przelotowych połączonych z odpowiednimi przekaźnikami. Praca prawidłowo połączonego układu jest sygnalizowana za pomocą lampek kontrolnych umieszczonych na płycie czołowej stanowiska. Całość układu zasilana jest napięciem bezpiecznym 24 VDC z wykorzystaniem zasilacza impulsowego.

Publikacje