wtorek, 16.08.2022 - tydzień (N)ieparzysty
logoPolSl100 logoRE100 logoKESU

Katedra Elektroenergetyki
i Sterowania Układów

Na najbliższym zebraniu…

Program i terminy kolejnych spotkań w ramach zebrań naukowych Katedry Elektroenergetyki i Sterowania Układów zostaną ogłoszone w późniejszym terminie.

--- Zobacz wszystkie terminy - Zapraszamy! ---

Komisja ds. BKM powołana przez kierownika Katedry Elektroenergetyki i Sterowania Układów prof. dr hab. inż. Pawła Sowę, ogłasza konkurs na zadania badawcze w ramach subwencji na utrzymanie i rozwój potencjału badawczego w jednostkach Politechniki Śląskiej, zgodnie z Zarządzeniem Rektora nr 66/2021.

Wnioski należy składać do sekretarza Komisji BKM dr inż. Mirosława Kiełbonia w terminie do 24 maja 2021 roku (włącznie).

-----Więcej informacji w załączniku-----

Publikacje