wtorek, 16.08.2022 - tydzień (N)ieparzysty
logoPolSl100 logoRE100 logoKESU

Katedra Elektroenergetyki
i Sterowania Układów

IESU - Działalność naukowo-badawcza

Kierunki działalności naukowo-badawczej

Instytut Elektroenergetyki i Sterowania Układów prowadzi działalność naukowo-badawczą w ramach specjalności „Elektroenergetyka” w następujących głównych kierunkach:

 • Inżynieria materiałowa, kryteria kształtowania i doboru oraz diagnostyka urządzeń elektroenergetycznych,
 • Systemy informatyczne w zakresie wytwarzania, przesyłu i rozdziału energii elektrycznej z wykorzystaniem współczesnych metod techniczno-ekonomicznych,
 • Modelowanie i symulacja zakłóceń w systemie elektroenergetycznym, optymalne układy automatyki do wykrywania stanów zakłóceniowych w systemie i jego elementach,
 • Optymalizacja rozwiązań w restrukturyzowanej elektroenergetyce,
 • Niezawodność w krajowym systemie przesyłowo-rozdzielczym,
 • Identyfikacja wpływu pól elektromagnetycznych niskich i wysokich częstotliwości na organizmy żywe.

Tematyka prac badawczych

Główne tematy prowadzonych prac badawczych przedstawiają się następująco:

 • linie napowietrzne niskiego, średniego i wysokiego napięcia z przewodami w izolacji polimerowej,
 • wysokonapięciowe przewody szynowe izolowane sprężonym SF6,
 • procesy obsługi eksploatacyjnej elementów składowych sieci elektroenergetycznych,
 • energooszczędne transformatory rozdzielcze,
 • elektryzacja płynów przemieszczających się w obiektach technicznych,
 • niezawodność, ekonomika pracy oraz planowanie rozwoju systemu elektroenergetycznego i jego elementów,
 • zastosowanie metod probabilistycznych do oceny stanu oraz projektowania sieci elektro­energetycznych i ich elementów,
 • elektroenergetyka w warunkach gospodarki rynkowej,
 • modelowanie cyfrowe procesów w elektroenergetyce,
 • symulatory dydaktyczne bloków energetycznych,
 • systemy wspomagania dyspozytorów gospodarki energetycznej dla energetyki zawodowej i przemysłowej z zastosowaniem sterowników przemysłowych,
 • systemy sterowania i regulacji z zastosowaniem sterowników przemysłowych,
 • mikroprocesorowe lokalizatory zwarć w liniach napowietrznych średniego i wysokiego napięcia,
 • algorytmy cyfrowych zabezpieczeń elektroenergetycznych,
 • mikroprocesorowe systemy testowania zabezpieczeń elektroenergetycznych i mikroprocesorowe stacje pomiarowe,
 • adaptacyjne systemy cyfrowej automatyki zabezpieczeniowej sieci i bloków energetycznych turbogenerator-transformator,
 • aspekty bezpieczeństwa przesyłu informacji sieciami teletransmisyjnymi w infrastrukturze teleinformatycznej energetyki,
 • innowacyjne technologie w energetyce lokalnej,
 • identyfikacja układów zastępczych dla analizy zjawisk przejściowych w podsystemach lokalnych,
 • optymalne układy automatyki zabezpieczeniowej sieci rozdzielczych,
 • organizacja pracy operatora elektroenergetycznego systemu rozdzielczego,
 • audyt gospodarki energetycznej w zakładach przemysłowych.