wtorek, 16.08.2022 - tydzień (N)ieparzysty
logoPolSl100 logoRE100 logoKESU

Katedra Elektroenergetyki
i Sterowania Układów

IESU - Nominacje profesorskie, doktoraty i habilitacje

Wojciech Lubicki - rozprawa doktorska

W dniu 14 listopada 2017 r. mgr inż. Wojciech Lubicki obronił pracę doktorską na temat:

Analiza wybranych probabilistycznych elementów planowania rozwoju sieci przesyłowej.

Promotor:
dr hab. inż. Maksymilian Przygrodzki
Recenzenci:
prof. dr hab. inż. Marian Sobierajski - Politechnika Wrocławska
dr hab. inż. Piotr Miller - Profesor Politechniki Śląskiej

Rada Wydziału Elektrycznego Politechniki Śląskiej w dniu 14 listopada 2017 r. nadała mgr. inż. Wojciechowi Lubickiemu stopień naukowy doktora nauk technicznych w dyscyplinie Elektrotechnika. Rada Wydziału Elektrycznego postanowiła ponadto wyróżnić przedmiotową rozprawę.

Rafał Kumala - rozprawa doktorska

W dniu 5 grudnia 2016 r. mgr inż. Rafał Kumala obronił pracę doktorską na temat:

Identyfikacja zakłóceń w wielotorowych różnopoziomowych napięciowo liniach elektroenergetycznych.

Promotor:
prof. dr hab. inż. Paweł Sowa
Recenzenci:
prof. dr hab. inż. Jan Iżykowski - Politechnika Wrocławska
prof. dr hab. inż. Adrian Halinka - Politechnika Śląska

Rada Wydziału Elektrycznego Politechniki Śląskiej w dniu 20 grudnia 2016 r. nadała mgr. inż. Rafałowi Kumali stopień naukowy doktora nauk technicznych w dyscyplinie Elektrotechnika.

Paweł Kubek - rozprawa doktorska

W dniu 15 września 2015 r. mgr inż. Paweł Kubek obronił pracę doktorską na temat:

Analiza zwiększenia zdolności przesyłowej eksploatowanych linii napowietrznych wysokiego i najwyższego napięcia.

Promotor:
dr hab. inż. Henryk Kocot
Recenzenci:
prof. dr hab. inż. Marian Sobierajski - Politechnika Wrocławska
dr hab. inż. Piotr Miller - Politechnika Lubelska

Rada Wydziału Elektrycznego Politechniki Śląskiej w dniu 15 września 2015 r. nadała mgr. inż. Pawłowi Kubkowi stopień naukowy doktora nauk technicznych w dyscyplinie Elektrotechnika.

Adrian Halinka - nominacja profesorska

W dniu 19 grudnia 2014 roku Prezydent RP Bronisław Komorowski podpisał nominację profesorską pracownikowi naszego Instytutu. Tytuł profesora uzyskał prof. dr hab. inż. Adrian Halinka.

Wręczenie aktu nominacyjnego miało miejsce w dniu 28 stycznia 2015 roku podczas uroczystości w Pałacu Prezydenckim w Warszawie.

Marcin Niedopytalski - rozprawa doktorska

W dniu 3 grudnia 2013 r. mgr inż. Marcin Niedopytalski obronił pracę doktorską na temat:

Zabezpieczenie odległościowe linii wysokiego napięcia o adaptacji parametrycznej do zmiennych dopuszczalnych zdolności przesyłowych.

Promotor:
dr hab. inż. Adrian Halinka, Prof. Politechniki Śląskiej
Recenzenci:
prof. dr hab. inż. Paweł Sowa (Politechnika Śląska)
dr hab. inż. Andrzej Kanicki, prof. Pol.Łódzkiej - Politechnika Wrocławska

Rada Wydziału Elektrycznego Politechniki Śląskiej w dniu 17 grudnia 2013 r. nadała mgr. inż. Marcinowi Niedopytalskiemu stopień naukowy doktora nauk technicznych w dyscyplinie Elektrotechnika.

Henryk Kocot - kolokwium habilitacyjne

Dr inż. Henryk Kocot przedłożył Radzie Wydziału Elektrycznego rozprawę habilitacyjną na temat:

Analiza i synteza rozwoju systemu elektroenergetycznego z wykorzystaniem kosztów krańcowych.

Kolokwium habilitacyjne, w wyniku którego Rada Wydziału podjęła uchwałę o nadaniu stopnia naukowego doktora habilitowanego, odbyło się  w dniu 8 października 2013 r.

Mateusz Szablicki - rozprawa doktorska

W dniu 4 czerwca 2013 r. mgr inż. Mateusz Szablicki obronił pracę doktorską na temat:

Obszarowa adaptacyjna automatyka zabezpieczeniowa linii elektroenergetycznych WN z odczepowo przyłączonymi źródłami wiatrowymi.

Promotor:
dr hab. inż. Adrian Halinka, Prof. Politechniki Śląskiej
Recenzenci:
prof. dr hab. inż. Jan Iżykowski (Politechnika Wrocławska)
prof. dr hab. inż. Paweł Sowa (Politechnika Śląska)

Rada Wydziału Elektrycznego Politechniki Śląskiej w dniu 25 czerwca 2013 r. nadała mgr. inż. Mateuszowi Szablickiemu stopień naukowy doktora nauk technicznych w dyscyplinie Elektrotechnika oraz wyróżniła przedłożoną rozprawę doktorską.

Roman Korab - kolokwium habilitacyjne

Dr inż. Roman Korab przedłożył Radzie Wydziału Elektrycznego rozprawę habilitacyjną na temat:

Optymalizacja operatorstwa przesyłowego w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym.

Kolokwium habilitacyjne, w wyniku którego Rada Wydziału podjęła uchwałę o nadaniu stopnia naukowego doktora habilitowanego, odbyło się  w dniu 16 października 2012 r.

Maksymilian Przygrodzki - kolokwium habilitacyjne

Dr inż. Maksymilian Przygrodzki przedłożył Radzie Wydziału Elektrycznego rozprawę habilitacyjną na temat:

Modelowanie rozwoju sieci elektroenergetycznej współpracującej ze żródłami rozproszonymi.

Kolokwium habilitacyjne, w wyniku którego Rada Wydziału podjęła uchwałę o nadaniu stopnia naukowego doktora habilitowanego, odbyło się  w dniu 15 maja 2012 r.

Paweł Sowa - nominacja profesorska

W dniu 15 lutego 2012 roku podczas uroczystości w Pałacu Prezydenckim w Warszawie, prof. dr hab. inż. Paweł Sowa odebrał z rąk Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego nominację profesorską.

Piotr Rzepka - rozprawa doktorska

W dniu 19 października 2010 r. mgr inż. Piotr Rzepka obronił pracę doktorską na temat:

Struktury automatyki elektroenergetycznej poprawiające współpracę układów generacji rozproszonej z systemem elektroenergetycznym w stanach zakłóceniowych.

Promotor:
dr hab. inż. Adrian Halinka, Prof. Politechniki Śląskiej
Recenzenci:
prof. dr hab. inż. Józef Lorenc (Politechnika Poznańska)
dr hab. inż. Paweł Sowa, Prof. Politechniki Śląskiej

Adrian Halinka - nominacja profesorska

W dniu 14 lipca 2008 r. dr hab. inż. Adrian Halinka, zgodnie z decyzją Senatu Politechniki Śląskiej został mianowany na stanowisko profesora nadzwyczajnego w naszej Uczelni.

Krzysztof Maźniewski - rozprawa doktorska

W dniu 19 września 2007 r. mgr inż. Krzysztof Maźniewski obronił pracę doktorską na temat:

Analiza parametrów złączy stykowych dla napowietrzynych przewodów izolowanych niskiego napięcia.

Promotor:
prof. dr hab. inż. Zbigniew Gacek
Recenzenci:
prof. dr hab. inż. Gerhard Bartodziej (Politechnika Opolska)
prof. dr hab. inż. Tadeusz Skubis (Politechnika Śląska)

Rafał Sosiński - rozprawa doktorska

W dniu 10 maja 2005 r. mgr inż. Rafał Sosiński obronił pracę doktorską na temat:

Wpływ kształtu amofricznego obwodu magnetycznego tansformatora trójfazowego na jego wybrane parametry elektromagnetyczne.

Promotor:
prof. dr hab. inż. Marian Soiński
Recenzenci:
dr hab. inż. Andrzej Wac-Włodarczyk (Politechnika Lubelska)
prof. dr hab. inż. Krzysztof Kluszczyński (Politechnika Śląska)

Maksymilian Przygrodzki - rozprawa doktorska

W dniu 24 lutego 2004 r. mgr inż. Maksymilian Przygrodzki obronił pracę doktorską na temat:

Ocena konkurencyjności energii elektrycznej wytwarzanej lokalnie i kupowanej z sieci.

Promotor:
prof. dr hab. inż. Roman Janiczek
Recenzenci:
prof. dr hab. inż. Jacek Malko (Politechnika Wrocławska)
prof. dr hab. inż. Jan Popczyk (Politechnika Śląska)

Mirosław Kiełboń - rozprawa doktorska

W dniu 3 lutego 2004 r. mgr inż. Mirosław Kiełboń obronił pracę doktorską na temat:

Przebiegi przejściowe w sprzężonych liniach wysokiego napięcia prądu stałego i przemiennego wywołane zakłóceniami i łączeniami.

Promotor:
dr hab. inż. Paweł Sowa, Prof. Politechniki Śląskiej
Recenzenci:
prof. dr hab. inż. Zbigniew Ciok (Politechnika Warszawska)
dr hab. inż. Bernard Baron (Politechnika Śląska)

Dominik Duda - rozprawa doktorska

W dniu 3 lipca 2003 r. mgr inż. Dominik Duda obronił pracę doktorską na temat:

Modelowanie procesów obsługi eksploatacyjnej wybranych elementów składowych sieci elektroenergetycznych.

Promotor:
prof. dr hab. inż. Zbigniew Gacek
Recenzenci:
prof. dr hab. inż. Jerzy Skubis (Politechnika Opolska)
dr hab. inż. Paweł Sowa Prof. Politechniki Śląskiej

Roman Korab - rozprawa doktorska

W dniu 24 czerwca 2003 r. mgr inż. Roman Korab obronił pracę doktorską na temat:

Modele efektywnych taryf przesyłowych w sieciach elektroenergetycznych.

Promotor:
dr hab. inż. Kurt Żmuda, Prof. Politechniki Śląskiej
Recenzenci:
prof. dr hab. inż. Marian Sobierajski (Politechnika Wrocławska)
prof. dr hab. inż. Jan Popczyk (Politechnika Śląska)

Adrian Halinka - kolokwium habilitacyjne

Dr inż. Adrian Halinka przedłożył Radzie Wydziału Elektrycznego monograficzną rozprawę na temat:

Inteligentne systemy automatyki zabezpieczeniowej dla złożonych elektroenergetycznych węzłów wytwórczych.

Kolokwium habilitacyjne, w wyniku którego Rada Wydziału podjęła uchwałę o nadaniu stopnia naukowego doktora habilitowanego, odbyło się  w dniu 29 września 2003 r.

W styczniu 2004 r. Centralna Komisja ds. Tytułu Naukowego i Stopni Naukowych zatwierdziła decyzję Rady Wydziału.

Michał Szewczyk - rozprawa doktorska

W dniu 23 stycznia 2001 r. mgr inż. Michał Szewczyk obronił pracę doktorską na temat:

Koncepcja zintegrowanego systemu automatyki zabezpieczeniowej hydrozespołów odwracalnych.

Promotor:
prof. dr hab. inż. Wilibald Winkler
Recenzenci:
dr hab. inż. Paweł Sowa, Prof. Politechniki Śląskiej
dr hab. inż. Janusz Szafran, Prof. Politechniki Wrocławskiej

Henryk Kocot - rozprawa doktorska

W dniu 11 lipca 2000 r. mgr inż. Henryk Kocot obronił pracę doktorską na temat:

Planowanie rozwoju sieci przesyłowej i 110 kV w warunkach rynku energii elektrycznej.

Promotor:
dr hab. inż. Kurt Żmuda, Prof. Politechniki Śląskiej
Recenzenci:
prof. dr hab. inż. Jerzy Kulczycki (Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie)
prof. dr hab. inż. Jan Popczyk (Politechnika Śląska)

Tomasz Rusek - rozprawa doktorska

W dniu 21 września 1999 r. mgr inż. Tomasz Rusek obronił pracę doktorską na temat:

Optymalizacja parametrów konstrukcyjnych wysokonapięciowych gazoszczelnych przewodów szynowych.

Promotor:
prof. dr hab. inż. Zbigniew Gacek
Recenzenci:
prof. dr hab. inż. Bernard Baron (Politechnika Śląska)
prof. dr hab. inż. G.Szymański (Politechnika Poznańska)

Edward Siwy - rozprawa doktorska

W dniu 9 grudnia 1997 r. mgr inż. Edward Siwy obronił pracę doktorską na temat:

Wielokryterialna ocena zamkniętych elektroenergetycznych sieci miejskich.

Promotor:
dr hab. inż. Kurt Żmuda, Prof. Politechniki Śląskiej
Recenzenci:
prof. dr hab. inż. Jerzy Kulczycki (Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie)
prof. dr hab. inż. Jan Popczyk (Politechnika Śląska)

Adrian Halinka - rozprawa doktorska

W dniu 3 lipca 1997r. mgr inż. Adrian Halinka obronił pracę doktorską na temat:

Adaptacyjne algorytmy pomiarowe cyfrowej automatyki zabezpieczeniowej generatorów o szerokim zakresie zmian częstotliwości.

Promotor:
prof. dr hab. inż. Wilibald Winkler
Recenzenci:
prof. dr hab. inż. Jan Zakrzewski (Politechnika Śląska)
dr hab. inż. Janusz Szafran, Prof. Politechniki Wrocławskiej