wtorek, 16.08.2022 - tydzień (N)ieparzysty
logoPolSl100 logoRE100 logoKESU

Katedra Elektroenergetyki
i Sterowania Układów

IESU - Konferencje i seminaria

Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna
"INVENTION Innowacyjność w Elektroenergetyce"

Szczyrk 23-25 października 2013
prof. dr hab. inż. Paweł Sowa - Przewodniczący Komitetu Programowego
dr inż. Michał Szewczyk - Sekretarz Naukowy, główny koordynator Komitetu Organizacyjnego
Pozostali współorganizatorzy konferencji:
Stowarzyszenie Elektryków Polskich, Oddział Gliwicki
Energopomiar-Elektryka, Gliwice

Więcej informacji na stronie konferencji.

Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna
"INVENTION Innowacyjność w Elektroenergetyce"

Ustroń 13-14 października 2011
dr hab. inż. Paweł Sowa, Prof. Pol. Śl. - Przewodniczący Komitetu Programowego
dr inż. Michał Szewczyk - Sekretarz Naukowy, główny koordynator Komitetu Organizacyjnego
Pozostali współorganizatorzy konferencji:
Stowarzyszenie Elektryków Polskich, Oddział Gliwicki
Energopomiar-Elektryka, Gliwice

Więcej informacji na stronie konferencji.

Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna
"INVENTION Innowacyjność w Elektroenergetyce"

Ustroń 22-23 października 2009
dr hab. inż. Paweł Sowa, Prof. Pol. Śl. - Przewodniczący Komitetu Programowego
dr inż. Michał Szewczyk - Sekretarz Naukowy, główny koordynator Komitetu Organizacyjnego
Pozostali współorganizatorzy konferencji:
PUE Energotest-Energopomiar Sp. z o.o. Gliwice

IX Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna
"Napowietrzna Izolacja Wysokonapięciowa w Elektroenergetyce NIWE'2009"

Szklarska Poręba - 30 września - 2 października 2009
prof dr. hab. inż. Zbigniew Gacek - Komitet Naukowy
Pozostali współorganizatorzy konferencji:
Politechnika Wrocławska, Wrocław (główny organizator)
Instytut Energetyki, Warszawa
Sponsorzy:
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Vattenfall Poland sp. z o.o.

Stabilizacja bezpieczeństwa energetycznego Polski w okresie 2008-2020 (z uwzględnieniem perspektywy 2050) za pomocą mechanizmów rynkowych (ekonomiki) i innowacyjnych technologii - różne scenariusze rozwojowe energetyki

Warszawa-Serock 16-17 czerwca 2008
prof. dr hab. inż. Jan Popczyk - Przewodniczący Konferencji
Pozostali współorganizatorzy konferencji:
Komitet Problemów Energetyki PAN
PSE-Operator
Energa S.A.
Elektrownie Szczytowo Pompowe S.A.
Zespół Elektrowni Wodnych Niedzica S.A.

Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna
"INVENTION Innowacyjność w Elektroenergetyce"

Ustroń 25-26 października 2007
dr hab. inż. Paweł Sowa, Prof. Pol. Śl. - Przewodniczący Komitetu Programowego
dr inż. Michał Szewczyk - Sekretarz Naukowy, główny koordynator Komitetu Organizacyjnego
Pozostali współorganizatorzy konferencji:
PUE Energotest-Energopomiar Sp. z o.o. Gliwice