wtorek, 16.08.2022 - tydzień (N)ieparzysty
logoPolSl100 logoRE100 logoKESU

Katedra Elektroenergetyki
i Sterowania Układów

IESU - Projekty badawcze

Badania naukowe prowadzone w IEiSU PŚl w ostatnich latach koncentrowały się głównie na realizacji projektów badawczych finansowanych przez Komitet Badań Naukowych oraz grantów międzynarodowych.

Wśród projektów finansowanych przez KBN na szczególną uwagę zasługują:

  • Ocena wpływu ferrorezonansowego chaosu w transformatorach na warunki pracy systemu elektroenergetycznego (PB-8T10B 02814 - lata 1997-1998).
  • Adaptacyjne sterowanie prewencyjno-restytucyjne systemami elektroenergetycznymi (PB-8T10B 04713 - lata 1997-1999).
  • Optymalizacja struktur sterowania systemami rozdzielczymi 110 kV i niższych napięć w zdecentralizowanej i urynkowionej elektroenergetyce (PB-8T10B 07315 - lata 1998-2000).
  • Badanie uwarunkowań zarządzania niezawodnością dla optymalizacji eksploatacji pracy systemu elektroenergetycznego (PB-8T10B 03319 - lata 1999-2000).
  • Kompleksowa cyfrowa automatyka zabezpieczeniowa bloku generator-transformator (projekt celowy 8T10B 03496C/3325 - lata 1997-1999).
  • Opracowanie modelu systemu elektroenergetycznego jako obiektu sterowania w nowej strukturze organizacyjnej elektroenergetyki w warunkach gospodarki rynkowej i przy współpracy z systemem UPCT (PBZ-09-03 - projekt badawczy zamawiany).

W ramach realizacji grantów międzynarodowych pracownicy Instytutu uczestniczyli m.in. w projektach:

  • Application of ANN Structures for Power System Protection & Identification (Polish-British Joint Research Collaboration Programme – partner: University of Edinburgh).
  • Eyaluation of the Non-Linear Effect on the Trayelling Waye in Power Systems (polsko-japońska umowa międzynarodowa R89 - partner: University of Tokyo).

Projekty badawcze w bieżącej dekadzie

Nazwa projektu
Nr umowy
Kierownik projektu
Projekt badawczy strategiczny "Zintegrowany system zmniejszenia eksploatacyjnej energochłonności budynków", Zadanie badawcze nr 3 "Zwiększenie wykorzystania energii z odnawialnych źródeł energii w budownictwie", termin realizacji: 1.05.2010 - 30.04.2013 NCBiR: SP/B/3/76469/10
prof. dr hab. inż. J. Popczyk
"Bezpieczeństwo energetyczne na poziomie lokalnym z uwzględnieniem współpracy samorządu terytorialnego z energetyką zawodową", 2011 N N511 315840
dr inż. Joachim Bargiel

Projekty badawcze w latach 2000-2009

Nazwa projektu Nr umowy
Kierownik projektu
"Identyfikacja wpływu pól elektromagnetycznych niskich i wysokich częstotliwości na organizmy żywe", 2009 KBN - N511 351 737
dr hab. inż. Paweł Sowa, Prof. Pol. Śl.
"Badanie i ocena stanu technicznego układów izolacyjnych transformatorów olejowych w oparciu o zespoloną metodę elektryczno- akustyczną wspomaganą DGA", 2009-2012 KBN - N511 458 336
prof. dr hab. inż. Zbigniew Gacek
"Bezpieczeństwo elektroenergetyczne kraju", projekt zamawiany, realizowany przez konsorcjum Politechnik: Gdańskiej (lider), Śląskiej, Warszawskiej i Wrocławskiej, 2007-2010 PBZ-MEiN-1/2/2006
prof. dr hab. inż. Jan Popczyk
(kierownik w Politechnice Śląskiej)
"Identyfikacja układów zastępczych dla analizy elektromagnetycznych zjawisk przejściowych podczas zakłóceń złożonych w podsystemach lokalnych połączonych z systemem elektroenergetycznym", 03.2007-09.2008 KBN - N511 006 32/1426
dr hab. inż. Paweł Sowa, Prof. Pol. Śl.
"Badanie dokładności metrologicznej toru pomiarowego układu decyzyjnego zabezpieczeń elektroenergetycznych w szerokim zakresie zmian częstotliwości", 13.11.2006-12.11.2008 KBN - N505 024 31/3647
dr inż. Michał Szewczyk
"Ocena możliwości zastosowania oprogramowania wykorzystywanego do analiz niezawodnościowych dla potrzeb wskaźnikowej oceny efektów systemowych realizacji przedsięwzięć rozwojowych zidentyfikowanych w procesie planowania rozwoju działalności przesyłowej w PSE-Operator S.A.", 2008 KBN - N511 357 634
dr inż. Joachim Bargiel
"Identyfikacja oddziaływania na organizmy żywe pól elektromagnetycznych występujących w pobliżu urządzeń elektroenergetycznych podczas stanów ustalonych oraz zjawisk przejściowych", 28.03.2003-27.03.2006 KBN - 4T10B 03824
dr hab. inż. Paweł Sowa, Prof. Pol. Śl.
"Niezawodność dostawy energii elektrycznej w podsystemach lokalnych współpracujących z krajowym systemem elektroenergetycznym", 2004-2005 KBN - 3T10B 007 26
dr inż. Joachim Bargiel
"Badanie wyładowań niezupełnych w układach izolacyjnych kalibrowaną metodą emisji akustycznej", 2002-2004 KBN - 4T10C 035 22
prof. dr hab. inż. Zbigniew Gacek
"Przebiegi przejściowe w sprzężonych liniach wysokiego napięcia prądu stałego i przemiennego wywołane zakłóceniami i łączeniami", 2001-2002 KBN - 8T10B 034 19
dr hab. inż. Paweł Sowa, Prof. Pol. Śl.
"Inteligentne systemy zarządzania złożonymi obiektami wytwórczymi", 1.07.2000-31.12.2002 KBN - 8T10B 033 19
prof. dr hab. inż. Wilibald Winkler
"Badania uwarunkowań zarządzania niezawodnością dla optymalizacji pracy systemu elektroenergetycznego", 1.01.1999-31.12.2000 KBN - 8T10B 002 16
dr inż. Joachim Bargiel
"Badanie wyładowań niezupełnych w wysokonapięciowych układach izolacyjnych metodą emisji akustycznej z wykorzystaniem sieci neuronowych do analizy sygnałów", 1999-2001 KBN - 8T10C 034 16
prof. dr hab. inż. Zbigniew Gacek
"Optymalizacja struktur sterowania systemami rozdzielczymi 110 kV i niższych napięć w zdecentralizowanej i urynkowionej elektroenergetyce", 1998-2000 KBN - 8T10B 073 15
prof. dr hab. inż. Jan Popczyk

Projekty badawcze w latach 1990-1999

Nazwa projektu
Nr umowy
Kierownik Projektu

"Ocena wpływu ferrorezonansowego chaosu w transformatorach na warunki pracy systemu elektroenergetycznego", 1.01.1998-31.12.1999

KBN - 8 T10B 00216
dr hab. inż. Paweł Sowa, Prof. Pol. Śl.
"Metody cyfrowego przetwarzania sygnałów pomiarowych oraz mikroprocesorowa realizacja funkcji automatyki zabezpieczeniowej dla bloku generator-transformator.", 01.05.1997-31.10.1999;
Projekt celowy - Jednostka wdrażająca: ZEG Energetyka Sp. z o.o., Tychy
KBN - 8 T10B 034 96C/3325
dr inż. Zbigniew Wysocki
"Metody cyfrowego przetwarzania sygnałów pomiarowych oraz mikroprocesorowa realizacja funkcji zabezpieczeniowych: Cyfrowy Zespół Automatyki Zabezpieczeniowej linii średnich napięć (CZAZ-L).",  01.01.1997-30.10.1999
Projekt Celowy - Jednostka wdrażająca: ZEG Energetyka Sp. z o.o., Tychy
KBN - 8 T10B 016 96C/2928
dr inż. Zbigniew Wysocki
"Adaptacyjne sterowanie prewencyjno-restytucyjne systemami elektroenergetycznymi", 1.01.1997-31.12.1999 KBN - 8 T10B 04713
prof. dr. hab. inż. Wilibald Winkler
"Metody cyfrowego przetwarzania sygnałów pomiarowych oraz mikroprocesorowa realizacja funkcji zabezpieczeniowych w systemie wieloprocesorowym, z uwzględnieniem równoległej pracy procesorów dla zapewnienia niezawodności oraz elastyczności zakresu realizowanych funkcji: Kompleksowy, mikroprocesorowy zabezpieczeniowo-ruchowy sterownik linii i pola rozdzielni WN.", 01.01.1996-31.03.1998
Projekt celowy - Jednostka wdrażająca: ZEG Energetyka Sp. z o.o., Tychy
KBN - 8 T10 018 95C/2777
dr inż. Zbigniew Wysocki
"Wykorzystanie sieci neuronowych w elektroenergetycznej automatyce zabezpieczeniowej bloku energetycznego", 1.07.1995-30.06.1997 KBN - 8 T10B 04109
dr hab. inż. Paweł Sowa, Prof. Pol. Śl.
"Cyfrowy wybiornik fazowy.", 01.01.1995-30.10.1995 KBN - 8 T10B 03708
dr inż. Zbigniew Wysocki
"Identyfikacja zakłóceń w wielotorowych różnopoziomowych napięciowo liniach elektroenergetycznych", 1.07.1995-31.12.1996 KBN - 8 T10B 03608
prof. dr hab. inż Wilibald Winkler
"Badanie stanów przejściowych w systemie elektroenergetycznym podczas zakłóceń złożonych", 1.01.1992-31.12.1993 KBN - 3 3022 91 02
dr hab. inż. Paweł Sowa, Prof. Pol. Śl.
"Udoskonalenie algorytmu lokalizacji zwarć w liniach napowietrznych najwyższych napięć.", 01.01.1991-30.06.1991 KBN - T/06/162/90-02
prof dr hab. inż. Antoni Bogucki