niedziela, 22.05.2022 - tydzień (P)arzysty
logoPolSl100 logoRE100 logoKESU

Katedra Elektroenergetyki
i Sterowania Układów

IESU - Projekty badawcze

Nazwa projektu
Nr umowy
Kierownik Projektu

"Ocena wpływu ferrorezonansowego chaosu w transformatorach na warunki pracy systemu elektroenergetycznego", 1.01.1998-31.12.1999

KBN - 8 T10B 00216
dr hab. inż. Paweł Sowa, Prof. Pol. Śl.
"Metody cyfrowego przetwarzania sygnałów pomiarowych oraz mikroprocesorowa realizacja funkcji automatyki zabezpieczeniowej dla bloku generator-transformator.", 01.05.1997-31.10.1999;
Projekt celowy - Jednostka wdrażająca: ZEG Energetyka Sp. z o.o., Tychy
KBN - 8 T10B 034 96C/3325
dr inż. Zbigniew Wysocki
"Metody cyfrowego przetwarzania sygnałów pomiarowych oraz mikroprocesorowa realizacja funkcji zabezpieczeniowych: Cyfrowy Zespół Automatyki Zabezpieczeniowej linii średnich napięć (CZAZ-L).",  01.01.1997-30.10.1999
Projekt Celowy - Jednostka wdrażająca: ZEG Energetyka Sp. z o.o., Tychy
KBN - 8 T10B 016 96C/2928
dr inż. Zbigniew Wysocki
"Adaptacyjne sterowanie prewencyjno-restytucyjne systemami elektroenergetycznymi", 1.01.1997-31.12.1999 KBN - 8 T10B 04713
prof. dr. hab. inż. Wilibald Winkler
"Metody cyfrowego przetwarzania sygnałów pomiarowych oraz mikroprocesorowa realizacja funkcji zabezpieczeniowych w systemie wieloprocesorowym, z uwzględnieniem równoległej pracy procesorów dla zapewnienia niezawodności oraz elastyczności zakresu realizowanych funkcji: Kompleksowy, mikroprocesorowy zabezpieczeniowo-ruchowy sterownik linii i pola rozdzielni WN.", 01.01.1996-31.03.1998
Projekt celowy - Jednostka wdrażająca: ZEG Energetyka Sp. z o.o., Tychy
KBN - 8 T10 018 95C/2777
dr inż. Zbigniew Wysocki
"Wykorzystanie sieci neuronowych w elektroenergetycznej automatyce zabezpieczeniowej bloku energetycznego", 1.07.1995-30.06.1997 KBN - 8 T10B 04109
dr hab. inż. Paweł Sowa, Prof. Pol. Śl.
"Cyfrowy wybiornik fazowy.", 01.01.1995-30.10.1995 KBN - 8 T10B 03708
dr inż. Zbigniew Wysocki
"Identyfikacja zakłóceń w wielotorowych różnopoziomowych napięciowo liniach elektroenergetycznych", 1.07.1995-31.12.1996 KBN - 8 T10B 03608
prof. dr hab. inż Wilibald Winkler
"Badanie stanów przejściowych w systemie elektroenergetycznym podczas zakłóceń złożonych", 1.01.1992-31.12.1993 KBN - 3 3022 91 02
dr hab. inż. Paweł Sowa, Prof. Pol. Śl.
"Udoskonalenie algorytmu lokalizacji zwarć w liniach napowietrznych najwyższych napięć.", 01.01.1991-30.06.1991 KBN - T/06/162/90-02
prof dr hab. inż. Antoni Bogucki