niedziela, 22.05.2022 - tydzień (P)arzysty
logoPolSl100 logoRE100 logoKESU

Katedra Elektroenergetyki
i Sterowania Układów

IESU - Projekty badawcze

Nazwa projektu Nr umowy
Kierownik projektu
"Identyfikacja wpływu pól elektromagnetycznych niskich i wysokich częstotliwości na organizmy żywe", 2009 KBN - N511 351 737
dr hab. inż. Paweł Sowa, Prof. Pol. Śl.
"Badanie i ocena stanu technicznego układów izolacyjnych transformatorów olejowych w oparciu o zespoloną metodę elektryczno- akustyczną wspomaganą DGA", 2009-2012 KBN - N511 458 336
prof. dr hab. inż. Zbigniew Gacek
"Bezpieczeństwo elektroenergetyczne kraju", projekt zamawiany, realizowany przez konsorcjum Politechnik: Gdańskiej (lider), Śląskiej, Warszawskiej i Wrocławskiej, 2007-2010 PBZ-MEiN-1/2/2006
prof. dr hab. inż. Jan Popczyk
(kierownik w Politechnice Śląskiej)
"Identyfikacja układów zastępczych dla analizy elektromagnetycznych zjawisk przejściowych podczas zakłóceń złożonych w podsystemach lokalnych połączonych z systemem elektroenergetycznym", 03.2007-09.2008 KBN - N511 006 32/1426
dr hab. inż. Paweł Sowa, Prof. Pol. Śl.
"Badanie dokładności metrologicznej toru pomiarowego układu decyzyjnego zabezpieczeń elektroenergetycznych w szerokim zakresie zmian częstotliwości", 13.11.2006-12.11.2008 KBN - N505 024 31/3647
dr inż. Michał Szewczyk
"Ocena możliwości zastosowania oprogramowania wykorzystywanego do analiz niezawodnościowych dla potrzeb wskaźnikowej oceny efektów systemowych realizacji przedsięwzięć rozwojowych zidentyfikowanych w procesie planowania rozwoju działalności przesyłowej w PSE-Operator S.A.", 2008 KBN - N511 357 634
dr inż. Joachim Bargiel
"Identyfikacja oddziaływania na organizmy żywe pól elektromagnetycznych występujących w pobliżu urządzeń elektroenergetycznych podczas stanów ustalonych oraz zjawisk przejściowych", 28.03.2003-27.03.2006 KBN - 4T10B 03824
dr hab. inż. Paweł Sowa, Prof. Pol. Śl.
"Niezawodność dostawy energii elektrycznej w podsystemach lokalnych współpracujących z krajowym systemem elektroenergetycznym", 2004-2005 KBN - 3T10B 007 26
dr inż. Joachim Bargiel
"Badanie wyładowań niezupełnych w układach izolacyjnych kalibrowaną metodą emisji akustycznej", 2002-2004 KBN - 4T10C 035 22
prof. dr hab. inż. Zbigniew Gacek
"Przebiegi przejściowe w sprzężonych liniach wysokiego napięcia prądu stałego i przemiennego wywołane zakłóceniami i łączeniami", 2001-2002 KBN - 8T10B 034 19
dr hab. inż. Paweł Sowa, Prof. Pol. Śl.
"Inteligentne systemy zarządzania złożonymi obiektami wytwórczymi", 1.07.2000-31.12.2002 KBN - 8T10B 033 19
prof. dr hab. inż. Wilibald Winkler
"Badania uwarunkowań zarządzania niezawodnością dla optymalizacji pracy systemu elektroenergetycznego", 1.01.1999-31.12.2000 KBN - 8T10B 002 16
dr inż. Joachim Bargiel
"Badanie wyładowań niezupełnych w wysokonapięciowych układach izolacyjnych metodą emisji akustycznej z wykorzystaniem sieci neuronowych do analizy sygnałów", 1999-2001 KBN - 8T10C 034 16
prof. dr hab. inż. Zbigniew Gacek
"Optymalizacja struktur sterowania systemami rozdzielczymi 110 kV i niższych napięć w zdecentralizowanej i urynkowionej elektroenergetyce", 1998-2000 KBN - 8T10B 073 15
prof. dr hab. inż. Jan Popczyk