wtorek, 16.08.2022 - tydzień (N)ieparzysty
logoPolSl100 logoRE100 logoKESU

Katedra Elektroenergetyki
i Sterowania Układów

IESU - Działalność dydaktyczna

Zajęcia dydaktyczne

Instytut Elektroenergetyki i Sterowania Układów prowadzi zajęcia dydaktyczne z przedmiotów ogólnych i kierunkowych dla wszystkich specjalności i rodzajów studiów na kierunku Elektrotechnika na Wydziale Elektrycznym, tj.:

 • bezpieczeństwo użytkowania urządzeń elektrycznych,
 • podstawy elektroenergetyki,
 • urządzenia elektryczne,
 • inżynieria materiałów elektrotechnicznych,
 • technika wysokich napięć,
 • podstawy ekonomiki w elektroenergetyce.

Na studiach magisterskich i wieczorowych inżynierskich Instytut prowadzi specjalność Elektroenergetyka. Zajęcia na tej specjalności stanowią podstawowy kierunek działalności IEiSU, zbieżny z działalnością naukowo-badawczą.

Na kierunku Elektronika i telekomunikacja na Wydziale Elektrycznym Instytut prowadzi niektóre przedmioty kierunkowe dla wszystkich specjalności, tj.:

 • sieci komputerowe,
 • elastyczne systemy elektroenergetyczne,
 • bazy danych.

Natomiast dla studiów magisterskich na specjalności Systemy teleinformatyczne prowadzi profil Teleinformatyka w elektroenergetyce.

Ponadto Instytut prowadzi zajęcia z zakresu elektroenergetyki dla takich kierunków studiów, jak: Inżynieria i ochrona środowiska, Budownictwo, Budowa maszyn i urządzeń energetycznych, Inżynieria miejska oraz Energetyka.

Studia podyplomowe

Instytut Elektroenergetyki i Sterowania Układów prowadzi także studia podyplomowe w ramach specjalności elektroenergetyka:

 1. "Rynek energii...", skierowane do słuchaczy, pracowników zatrudnionych w sektorach: elektroenergetycznym, ciepłowniczym i gazowniczym oraz przedstawicieli samorządów lokalnych odpowiedzialnych za opracowanie założeń do planów zaopatrzenia gmin w ciepło, energię elektryczną i gaz,
 2. "Innowacyjne technologie w energetyce", przeznaczone dla osób z wyższym wykształceniem technicznym o kierunku elektrycznym, elektronicznym lub pokrewnym, chcących rozszerzyć wiedzę z obszaru związanego z zastosowaniem nowoczesnych technologii w szeroko rozumianej elektroenergetyce.

Więcej informacji na temat studiów podyplomowych zamieszczono w dziale "Studia podyplomowe".

Kursy i szkolenia

Instytut wraz z kołem SEP przy Politechnice Śląskiej organizuje corocznie kursy dla studentów na uprawnienia kwalifikacyjne w zakresie eksploatacji urządzeń elektrycznych do 1 kV. Kursy te cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem. W roku 2008 w kursie udział wzięło ok. 300 studentów.

Koła naukowe

Istotnym elementem działalności dydaktycznej są działające w Instytucie trzy studenckie Koła Naukowe zrzeszające studentów różnych specjalności (nie tylko specjalności Elektroenergetyka):

 • Koło Naukowe "Inżynierii Materiałów Elektrotechnicznych", którego opiekunem jest dr inż. Rafał Sosiński, zajmuje się zagadnieniami związanymi z materiałoznawstwem elektrotechnicznym. Poza rozwiązywaniem zagadnień technicznych (np. badania materiałów magnetycznych) organizowane są wyjazdy naukowe m.in. do zakładów produkujących sprzęt elektrotechniczny,
 • Koło Naukowe "Energetyków", działające pod kierunkiem dr inż. Michała Szewczyka, zajmuje się przede wszystkim układami automatyki elektroenergetycznej i zabezpieczeniowej. W ramach działalności realizowane są m.in. układy i stanowiska pomiarowe, a podsumowanie kolejnych cykli działalności odbywa się podczas organizowanych seminariów naukowych,
 • Koło Naukowe "Stowarzyszenia Elektryków Polskich"; powstało w 2007 r. z przekształcenia Koła Studenckiego SEP. Opiekunem koła jest dr inż. Tomasz Rusek. Działalność koła wynika z obszarów zainteresowań Stowarzyszenia Elektryków Polskich i obejmuje głównie organizację wyjazdów naukowych mających na celu zapoznanie studentów z pracą różnych obiektów w systemie elektroenergetycznym oraz organizację kursów i szkoleń mających na celu zdobycie lub podniesienie kwalifikacji zawodowych studentów.

W roku 2008 pracownicy Instytutu wypromowali łącznie 62 magistrów inżynierów i 58 inżynierów elektryków o specjalności Elektroenergetyka oraz 2 magistrów inżynierów i 1 inżyniera na kierunku Elektronika i Telekomunikacja, a rok 2009 był trzecim kolejnym, w którym liczba wypromowanych dyplomantów przekroczyła 100 osób - pracownicy Instytutu Elektroenergetyki i Sterowania Układów wypromowali łącznie w 2009 r. 104 magistrów inżynierów i inżynierów elektryków. W kontekście zmniejszonej liczby studentów na Wydziale Elektrycznym świadczy to o ciągle dużym zainteresowaniu tematyką krajowej (i nie tylko) elektroenergetyki wśród studentów.