wtorek, 16.08.2022 - tydzień (N)ieparzysty
logoPolSl100 logoRE100 logoKESU

Katedra Elektroenergetyki
i Sterowania Układów

IESU - Zasłużeni dla odbudowy i rozwoju polskiej energetyki

Jan Obrąpalski

Jan Obrąpalski

(1881-1958) - profesor zwyczajny. Współorganizator Politechniki Śląskiej, kierownik Katedry Energetyki, twórca specjalności elektroenergetyka na Wydziale Elektrycznym. Autor pierwszej w kraju książki z zakresu gospodarki elektroenergetycznej. W okresie okupacji przewodniczący konspiracyjnego zespołu elektryfikacji Polski w obecnych granicach.

Zobacz więcej…

Zygmunt Gogolewski

Zygmunt Gogolewski

(1896-1969) - profesor zwyczajny. Współorganizator Politechniki Śląskiej i Wydziału Elektrycznego, kierownik Katedry Urządzeń Elektrycznych Prądów Silnych (1945 r.), a następnie Katedry Maszyn Elektrycznych (od 1952 r.). Dziekan Wydziału Elektrycznego w latach 1948 - 1952. Specjalista w dziedzinie konstrukcji maszyn elektrycznych.

Zobacz więcej…

Lucjan Nehrebecki

Lucjan Nehrebecki

(1900-1990) - dr h.c. Politechniki Śląskiej, profesor zwyczajny. Organizator energetyki na terenie Górnego Śląska. Założyciel i dyrektor ZPBE "Energopomiar" w Gliwicach. Kierownik Katedry Urządzeń, a następnie Katedry Elektrowni. Współorganizator Wydziału Elektrycznego. Autor podręczników z dziedziny elektrowni. Powszechnie uznany autorytet w dziedzinie energetyki w kraju i za granicą. Emerytowany w 1971 r. Zmarł 17 listopada 1990 roku i został pochowany na Cmentarzu Centralnym w Gliwicach.

Zobacz więcej…

Edmund Piotrowski

Edmund Piotrowski

(1913-1992) - profesor nadzwyczajny. Brał aktywny udział w odbudowie energetyki na terenie Górnego Śląska. Dziekan Wydziału Elektrycznego, kierownik Katedry Urządzeń Elektrycznych. Wybitny specjalista w dziedzinie rozdziału i przesyłu energii elektrycznej, autor i współautor pierwszych w kraju książek z tej dziedziny. Emerytowany w 1983 r. Zmarł 9 czerwca 1992 roku i został pochowany na cmentarzu w Leśnej koło Żywca.

Zobacz więcej…

Tadeusz Stępniewski

Tadeusz Stępniewski

(1913-1987) - profesor nadzwyczajny. Współorganizator Wydziału Elektrycznego, kierownik Katedry Wysokich Napięć. Uznany w kraju i za granicą autorytet w dzedzinie techniki wysokich napięć oraz materiałoznawstwa. Autor licznych prac, zwłaszcza w dziedzinie normalizacji krajowej i międzynarodowej. Był pionierem w skali kraju rozwoju elektroceramicznego. Zmarł 2 maja 1987 roku i został pochowany na Cmentarzu Komunalnym w Bielsku-Białej.

Zobacz więcej…

Franciszek Szymik

Franciszek Szymik

(1914-1979) - profesor zwyczajny. Brał udział w odbudowie energetyki na terenie Górnego Śląska. Współorganizator Wydziału Elektrycznego, kierownik Katedry Sieci Elektrycznych. Współautor pierwszego w kraju podręcznika z dziedziny pracy systemów elektroenergetycznych. Uznany w kraju i za granicą wybitny specjalista z zakresu projektowania i eksploatacji sieci elektroenergetycznych. Zmarł 11 marca 1979 roku i został pochowany na Cmentarzu Ewangelickim w Cieszynie.

Zobacz więcej…

Zbigniew Jasicki

Zbigniew Jasicki

(1915-2001) - dr h.c. Politechniki Poznańskiej, profesor zwyczajny. Brał bardzo aktywny udział w odbudowie energetyki polskiej. Rektor Politechniki Śląskiej (1954-56) i Poznańskiej (1962-69). W Politechnice Ślaskiej: dziekan Wydziału Elektrycznego, kierownik Katedry Sieci Elektrycznych, współorganizator Wydziału Elektrycznego i Wydziału Mechaniczno-Energetycznego. Współautor i autor podręczników z dziedziny pracy systemów elektroenergetycznych. Uznany w kraju i za granicą autorytet w dziedzinie energetyki. Zmarł 9 stycznia 2001 roku i został pochowany na Cmentarzu Rakowieckim w Krakowie.

Zobacz więcej…

Andrzej Kamiński

Andrzej Kamiński

(1916-1995) - profesor zwyczajny. Współorganizator Wydziału Elektrycznego, kierownik Katedry Gospodarki Elektroenergetycznej. Autor pierwszego w kraju podręcznika z zakresu równowagi pracy systemu elektroenergetycznego. Współpracował w konspiracji na planem elektryfikacji Polski w obecnych granicach. Uznany w kraju i za granicą specjalista w dziedzinie energetyki. Emerytowany w 1986 r. Zmarł 20 lutego 1995 roku i został pochowany na Cmentarzu Ewangelickim w Wiśle.

Zobacz więcej…

Antoni Bogucki

Antoni Bogucki

(1923-1991) - dr h.c. Nowosybirskiego Instytutu Elektrotechnicznego i Mariupolskiego Instytutu Metalurgicznego, profesor zwyczajny. Członek Komitetu Elektrotechniki PAN, dyrektor energetyki II stopnia, poseł na Sejm i prorektor Politechniki Śląskiej. Organizator i wieloletni dyrektor Instytutu Elektroenergetyki i Sterowania Układów (1971-1991). Autor kilku skryptów i wielu publikacji naukowych z dziedziny Eksploatacji i Automatyzacji SEE. Wychowawca i opiekun młodej kadry naukowej. Zmarł 15 maja 1991 roku i został pochowany na Cmentarzu Centralnym w Gliwicach.

Zobacz więcej…

Aleksander Szendzielorz

Aleksander Szendzielorz

(1928-1986) - profesor nadzwyczajny. Wieloletni dziekan Wydziału Elektrycznego. Wybitny specjalista w dziedzinie konstrukcji i eksploatacji kabli elektroenergetycznych. Jako jeden z pierwszych w kraju podjął badania nad zastosowaniem kriotechniki w energetyce. Zmarł 31 maja 1986 roku i został pochowany w Oświęcimu.

Zobacz więcej…