wtorek, 16.08.2022 - tydzień (N)ieparzysty
logoPolSl100 logoRE100 logoKESU

Katedra Elektroenergetyki
i Sterowania Układów

Na najbliższym zebraniu…

Program i terminy kolejnych spotkań w ramach zebrań naukowych Katedry Elektroenergetyki i Sterowania Układów zostaną ogłoszone w późniejszym terminie.

--- Zobacz wszystkie terminy - Zapraszamy! ---

KESU - Aktualności

Wykład otwarty dr. inż. Mana Hassana z Uniwersytetu Ferhat Abbas de Sétif w Algierii

     W imieniu władz dziekańskich oraz Katedry Elektroenergetyki i Sterowania Układów Wydziału Elektrycznego zapraszamy wszystkich studentów, pracowników i sympatyków Wydziału na wykład otwarty dr. inż. Mana Hassana z Université Ferhat Abbas de Sétif w Algierii, wizytującego naszą uczelnię. Wykład nosi tytuł „System energetyczny w Algierii” i odbędzie się 13 listopada (w środę) o godz. 12:00 w auli A615. Dr inż. Mana Hassan jest specjalistą w zakresie szeroko rozumianej energetyki oraz elektroenergetyki.

Prof. dr hab. inż. Adrian Halinka

Elementy nowoczesnego systemu elektroenergetycznego: Smart Power Station

Jakie zmiany w energetyce spowoduje wprowadzenie do sieci energii ze źródeł odnawialnych, jaki wpływ na stabilność systemu będzie mieć rozwój elektromobilności oraz jakie zadania stoją przed inżynierami w niedalekiej przyszłości – m.in. na te pytania odpowiedzi szukało Studenckie Koło Naukowe ItSEE działające przy Instytucie Elektroenergetyki i Sterowania Układów na Wydziale Elektrycznym Politechniki Śląskiej. We wtorek (13.11.2018) zorganizowano seminarium pt. Elementy nowoczesnego systemu elektroenergetycznego: Smart Power Station…

Zobacz więcej…

Nowe urządzenia firmy Omicron na Wydziale Elektrycznym

W dniu 21 marca br. na Wydziale Elektrycznym odbyło się uroczyste przekazanie wyposażenia laboratoryjnego przez firmę Omicron z Austrii. Współpracę zainicjował doktorant Instytutu Elektroenergetyki i Sterowania Układów mgr inż. Tomasz Bednarczyk. W wyniku podjętych działań firma Omicron użyczyła bezpłatnie Wydziałowi Elektrycznemu urządzenie testujące zabezpieczenia CMC 256-6 wraz z osprzętem i oprogramowaniem. Urządzenie służy testowaniu przekaźników starszych i nowszych generacji, kalibracji mierników oraz przetworników.

Podczas spotkania Dziekan Wydziału Elektrycznego prof. dr hab. inż. Paweł Sowa uroczyście sygnował umowę współpracy z panem Christianem Sturmem - Dyrektorem Omicron ds. sprzedaży na region Europy Środkowej, a następnie uruchomione zostało stanowisko laboratoryjne w Instytucie Elektroenergetyki i Sterowania Układów.

Andrzej Kowalik

Wojciech Lubicki - rozprawa doktorska

W dniu 14 listopada 2017 r. odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. inż. Wojciecha Lubickiego, doktoranta w Instytucie Elektroenergetyki i Sterowania Układów.

Mgr inż. Wojciech Lubicki przedstawił rozprawę na temat:

Analiza wybranych probabilistycznych elementów planowania rozwoju sieci przesyłowej.
Promotorem rozprawy był:
dr hab. inż. Maksymilian Przygrodzki
Rozprawę recenzowali:
prof. dr hab. inż. Marian Sobierajski - Politechnika Wrocławska
dr hab. inż. Piotr Miller - Profesor Politechniki Lubelskiej

Z przyjemnością informujemy, że w dniu 14 listopada Rada Wydziału Elektrycznego nadała stopień naukowy doktora nauk technicznych doktorantowi naszego Instytutu. Pan dr inż. Wojciech Lubicki zaprezentował najistotniejsze elementy rozprawy, w tym również autorskie osiągnięcia i rozwiązania. Rada Wydziału Elektrycznego postanowiła ponadto wyróżnić przedmiotową rozprawę.

W imieniu kolegów i współpracowników życzę panu doktorowi wielu sukcesów oraz kontynuowania twórczej pracy naukowej i dydaktycznej.

prof. dr hab. inż. Adrian Halinka

Wybory'2017 w Instytucie Elektroenergetyki i Sterowania Układów

Informuję, że w dniu 24 maja 2017 r. odbyło się ogólne zebranie pracowników Instytutu Elektroenergetyki i Sterowania Układów w sprawie akceptacji kandydata na funkcję Dyrektora Instytutu w kadencji 2017-2021.

Zaproponowany kandydat, prof. dr hab. inż. Adrian Halinka, w tajnym głosowaniu uzyskał poparcie pracowników i w związku z tym obejmie funkcję Dyrektora Instytutu w dniu 1 września 2017 r.

Serdecznie gratuluję Panu Profesorowi i życzę wszystkiego dobrego na nowym stanowisku.

Dziekan Wydziału Elektrycznego
prof. dr hab. inż. Paweł Sowa