wtorek, 16.08.2022 - tydzień (N)ieparzysty
logoPolSl100 logoRE100 logoKESU

Katedra Elektroenergetyki
i Sterowania Układów

Na najbliższym zebraniu…

Program i terminy kolejnych spotkań w ramach zebrań naukowych Katedry Elektroenergetyki i Sterowania Układów zostaną ogłoszone w późniejszym terminie.

--- Zobacz wszystkie terminy - Zapraszamy! ---

KESU - Aktualności

W 2015 roku w Zakładzie Automatyki i Informatyki w Elektroenergetyce Instytutu Elektroenergetyki i Sterowania Układów realizowano pracę naukowo-badawczą dla TAURON Dystrybucja S.A. pt. „Zasady lokalizacji reklozerów i rozłączników sterowanych zdalnie w napowietrznych i napowietrzno - kablowych ciągach liniowych SN – ocena wytycznych”. Pracę wykonywał zespół badawczy w składzie: prof. dr hab. inż. Paweł Sowa (kierownik), prof. dr hab. inż. Adrian Halinka, dr inż. Marcin Niedopytalski, dr inż. Piotr Rzepka, dr inż. Mateusz Szablicki.


  W ramach realizacji pracy:
 • dokonano przeglądu dostępnej komercyjnie aparatury łączeniowej sterowanej zdalnie (w tym porównania m.in. stosowanych rozwiązań konstrukcyjnych, układów elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej),
 • określono oczekiwaną funkcjonalność aparatury łączeniowej sterowanej zdalnie przeznaczonej do stosowania w układach sieci SN złożonych funkcjonalnie i konfiguracyjnie (w tym z przyłączonymi rozproszonymi źródłami wytwórczymi),
 • wykonano ekspercką analizę wpływu instalacji aparatury sterowanej zdalnie w ciągach liniowych SN na wybrane wskaźniki niezawodności pracy sieci SN,
 • zdefiniowano proste kryteria stosowania, zasad lokalizacji i doboru funkcjonalności aparatury łączeniowej sterowanej zdalnie w ciągach liniowych SN przeznaczone do wykorzystywania w procesie planowania rozwoju sieci SN,
 • oceniono podstawowe wytyczne przygotowane przez Zamawiającego.

Uzyskane rezultaty rozpatrywań umożliwiły opracowanie zbioru zaleceń dla aparatury łączeniowej sterowanej zdalnie przeznaczonej do instalowania w ciągach liniowych SN. Przewiduje się, że zastosowanie zdefiniowanych kryteriów doboru funkcjonalności i lokalizacji tej aparatury umożliwi „predykcyjne” projektowanie sieci SN, „wyprzedzające” zmiany warunków pracy sieci. Obserwowane i spodziewane zmiany warunków pracy sieci SN są determinowane przede wszystkim rosnącym nasyceniem sieci rozproszonymi źródłami wytwórczymi, dążeniem do zwiększenia stopnia automatyzacji sieci i „samodzielności” rekonfiguracji struktury sieciowej w stanach pozakłóceniowych (Smart Grid, Smart Metering, Self-Healing Grid) oraz oczekiwanym wzrostem ciągłości dystrybucji energii elektrycznej i zasilania odbiorców energii elektrycznej. Wymaga to m.in. uwzględnienia w procesie projektowania funkcjonalności aparatury łączeniowej sieci SN współpracy z inną aparaturą łączeniową, układami regulacji i nadrzędnymi systemami sterowania i nadzoru. Ujęto to w zdefiniowanych zaleceniach.

Zrealizowana praca jest efektem wieloletniej współpracy z TAURON Dystrybucja S.A. Tematyka dotycząca warunków pracy aparatury łączeniowej sterowanej zdalnie w sieciach dystrybucyjnych będzie kontynuowana w kolejnych latach m.in. jako wsparcie eksperckie wdrożenia wypracowanych rozwiązań w rzeczywistych układach sieciowych.

Przykładowe lokalizacje reklozerów:
 1. miejsce za punktem przyłączenia wrażliwego odbioru (odbiorca o wymaganej dużej pewności zasilania)
 2. miejsce za fragmentem obwodu z przyłączonymi m.in. wrażliwymi odbiorami
 3. miejsce za fragmentem obwodu zasilającym skupiska odbiorów (centra odbiorcze) o dużej sumarycznej mocy pobieranej
 4. punkty przyłączenia lokalnego źródła energii
 5. miejsce zmiany typu linii (kablowa/napowietrzna)
 6. miejsce przed fragmentem obwodu o utrudnionym dostępie służb ruchowych (tereny bagienne itp.)
 7. miejsca sekcjonowania sieci