wtorek, 16.08.2022 - tydzień (N)ieparzysty
logoPolSl100 logoRE100 logoKESU

Katedra Elektroenergetyki
i Sterowania Układów

Na najbliższym zebraniu…

Program i terminy kolejnych spotkań w ramach zebrań naukowych Katedry Elektroenergetyki i Sterowania Układów zostaną ogłoszone w późniejszym terminie.

--- Zobacz wszystkie terminy - Zapraszamy! ---

KESU - Aktualności

Praca naukowo-badawcza dla PSE Innowacje Sp. z o.o.

W 2015 roku w Zakładzie Automatyki i Informatyki w Elektroenergetyce Instytutu Elektroenergetyki i Sterowania Układów realizowano pracę naukowo-badawczą dla PSE Innowacje Sp. z o.o. pt. „Analiza stanów przejściowych niesymetrycznych pracy KSE z uwzględnieniem przesuwników fazowych”. Był to jeden z etapów wieloetapowej pracy pt. „Analiza wzajemnego oddziaływania między przesuwnikami fazowymi zlokalizowanymi w stacji Mikułowa a siecią w warunkach występowania stanów przejściowych”. Pracę wykonywał zespół badawczy w składzie: prof. dr hab. inż. Paweł Sowa (kierownik), prof. dr hab. inż. Adrian Halinka, dr inż. Marcin Niedopytalski, dr inż. Piotr Rzepka, dr inż. Mateusz Szablicki.

Zrealizowana praca naukowo-badawcza dotyczyła elektromagnetycznych stanów przejściowych towarzyszących niesymetrycznych zakłóceniom zwarciowym w układach sieciowych z przesuwnikami fazowymi (PF). Zrealizowane badania były ukierunkowane na określenie wzajemnego oddziaływania Krajowego Systemu Elektroenergetycznego (KSE) i PF zainstalowanych w stacji Mikułowa na połączeniu transgranicznym systemów elektroenergetycznych polskiego i niemieckiego. Celem prowadzonych symulacji i analiz była identyfikacja warunków pracy PF i KSE (w tym warunków pracy źródeł wytwórczych przyłączonych do stacji Mikułowa) podczas zwarć 1f i następujących po nich SPZ 1f oraz w warunkach „pozakłóceniowych”, zależnie m.in. od wysterowania PF, charakteru i lokalizacji zakłócenia, kierunku i poziomu transgranicznej wymiany mocy, układu pracy linii itd. Dokonano również identyfikacji zmiany warunków działania układów elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej obiektów sieciowych przyłączonych do stacji Mikułowa. Wykonanie pracy naukowo-badawczej wymagało opracowania szczegółowego modelu PF (wraz z układami regulacji) oraz szczegółowych modeli części elektrycznej i mechanicznej bloków energetycznych (wraz z układami regulacji). Uzyskane rezultaty rozpatrywań umożliwiły ekspercką ocenę potencjalnych zagrożeń dla obiektów sieciowych KSE po przyłączeniu PF w następstwie zwarć niesymetrycznych (trwałych i przemijających) zlokalizowanych w otoczeniu sieciowym stacji Mikułowa oraz określenie zalecanych zmian funkcjonalności i nastawień istniejących układów elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej linii i autotransformatorów.