niedziela, 22.05.2022 - tydzień (P)arzysty
logoPolSl100 logoRE100 logoKESU

Katedra Elektroenergetyki
i Sterowania Układów

Na najbliższym zebraniu…

Program i terminy kolejnych spotkań w ramach zebrań naukowych Katedry Elektroenergetyki i Sterowania Układów zostaną ogłoszone w późniejszym terminie.

--- Zobacz wszystkie terminy - Zapraszamy! ---

KESU - Aktualności

       W dniu 27 marca w Instytucie Elektroenergetyki i Sterowania Układów Wydziału Elektrycznego odbyło się otwarte seminarium pt. Modelowanie nowoczesnego systemu elektroenergetycznego w MATLAB Simulink: Strategia przyspieszenia obliczeń numerycznych w obszarze Simulink, Simscape.

 

Seminarium zostało zorganizowane przez firmę Oprogramowanie Naukowo-Techniczne sp. z o.o. sp. k. (ONT) na zaproszenie Studenckiego Koła Naukowego Innowacyjne Technologie Systemów Elektroenergetycznych oraz Instytut Elektroenergetyki i Sterowania Układów.

Decentralizacja nowoczesnych systemów elektroenergetycznych, wywołana m.in. działaniami proekologicznymi, rozwojem technologicznym i rosnącą świadomością użytkowników energii elektrycznej, znacząco komplikuje strukturę i funkcjonowanie tych systemów. Odpowiednie odwzorowanie zjawisk występujących w nowoczesnych systemach elektroenergetycznych (w szczególności zjawisk przejściowych) wymaga odwzorowania coraz bardziej złożonych struktur sieciowych i modeli obiektów elektroenergetycznych. Komplikuje to proces symulacji i zwiększa wymagania dotyczące m.in. mocy obliczeniowej i optymalizacji tego procesu.

Głównym tematem seminarium były zagadnienia z zakresu strategii przyspieszenia obliczeń numerycznych realizowanych w środowisku MATLAB Simulik, Simscape. Poruszany zakres tematyczny obejmował m.in.: Strategies to speed up Model Execution, Parallel Computing, Model Segmentation, Run Simscape on an FPGA oraz Linear Parameter Varying Systems. W sposób niezwykle interesujący tematykę tę przedstawił Pan Gernot Schraberger – Principal Application Engineer MathWorks. W spotkaniu uczestniczył również Pan Philipp Wallner - Industry Manager, IA&M in EMEA, MathWorks. Ze strony Politechniki Śląskiej, udział w seminarium wzięli pracownicy naukowi i studenci Wydziału Elektrycznego.

 mat