wtorek, 16.08.2022 - tydzień (N)ieparzysty
logoPolSl100 logoRE100 logoKESU

Katedra Elektroenergetyki
i Sterowania Układów

Na najbliższym zebraniu…

Program i terminy kolejnych spotkań w ramach zebrań naukowych Katedry Elektroenergetyki i Sterowania Układów zostaną ogłoszone w późniejszym terminie.

--- Zobacz wszystkie terminy - Zapraszamy! ---

IESU - Zebrania i seminaria

Zebrania naukowe Katedry w roku akademickim 2021/2022, sem. zimowy

22.09.2021 Zebranie Katedry - spotkanie organizacyjne
13.10.2021 Zebranie Katedry - Wystąpienie - Mateusz Szablicki, Piotr Rzepka: "Dostępność - nowe podejście do formułowania wymagań niezawodności obiektów i układów elektroenergetycznych. Studium przypadku dla morskich farm wiatrowych" 
20.10.2021 Zebranie Katedry - Wystąpienie - Piotr Rzepka, Mateusz Szablicki: "Morskie farmy wiatrowe – charakterystyka, przegląd modeli budowy i eksploatacji na różnych rynkach europejskich"
03.11.2021 Zebranie Katedry - Wystąpienie - Studenci PBL, Piotr Rzepka: "Zagrożenia towarzyszące procesom łączeniowym w morskich farmach wiatrowych - prezentacja wybranych zagadnień PBL"
17.11.2021 Zebranie Katedry - Wystąpienie - Roman Korab (Katedra Elektroenergetyki i Sterowania Układów, PŚ), Marcin Połomski (Katedra Algorytmiki i Oprogramowania, PŚ), Marcin Smołka (TAURON  PE, PŚ), Tomasz Naczyński (AIUT, PŚ).: "Wpływ źródeł fotowoltaicznych na pracę sieci niskiego napięcia"
08.12.2021 Zebranie Katedry - Wystąpienie - Roman Korab (Katedra Elektroenergetyki i Sterowania Układów, PŚ), Marcin Smołka (TAURON  PE, PŚ).:"Analiza pracy sieci dystrybucyjnej nN z uwzględnieniem generacji fotowoltaicznej źródeł prosumenckich"

Zebrania odbywają się w sali 624, od godz. 1000